DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Satan {m} iblis {i}
der Satan {m} kötü niyetli kişi {i}
der Satan {m} kötü ruhlu kişi {i}
der Satan {m} satan {i}
der Satan {m} şeytan {i}
der Satanas {m} iblis {i}
der Satanas {m} kötü niyetli kişi {i}
der Satanas {m} kötü ruhlu kişi {i}
der Satanas {m} satan {i}
der Satanas {m} şeytan {i}
satanisch {adj} iblisane {s}
satanisch {adj} satanca {s}
satanisch {adj} şeytanca {s}
der Satanismus {m} satanizm {i}
der Satanismus {m} şeytan kültü {i}
der Satansbraten {m} şeytana külahını ters giydirecek yapıda bir kişi {i}
der Satanspilz {m} [Bot.]zehirli mantar {i}
der Satellit {m} [Astr.]ay {i}
der Satellit {m} [Astr.]gezegen uydusu {i}
der Satellit {m} [Astr.]kuyruk {i}
der Satellit {m} [Astr.]peşini bırakmayan kişi {i}
der Satellit {m} [Astr.]peyk {i}
der Satellit {m} uydu {i}
satellitenbasiertes Ortungssystem {allg} GPS {allg}
das Satellitenbild {n} uydu resmi {i}
das Satellitenfernsehen {n} uydu televizyonu {i}
das Satellitenfoto {n} [Foto]uydu fotoğrafı {i}
die Satellitenschüssel {f} çanak anten {i}
die Satellitenschüssel {f} uydu anteni {i}
der Satellitenstaat {m} bağımsız gibi görünen ama bir büyük devlete bağımlı devlet {i}
der Satellitenstaat {m} uydu devlet {i}
die Satellitenstadt {f} büyük bir şehrin yakınlarında oluşan yeni yerleşim birimi {i}
die Satellitenübertragung {f} uydudan naklen yayın {i}
die Satemsprachen {pl} Satem dilleri {ç}
der Satin {m} saten {i}
satinieren {v} parlatmak {v}
satinieren {v} perdahlamak {v}
die Satire {f} alaylı eleştiri {i}
die Satire {f} hiciv {i}
die Satire {f} hicviye {i}
die Satire {f} iğneleme {i}
die Satire {f} mizah {i}
die Satire {f} taşlama {i}
die Satire {f} yergi {i}
der Satiriker {m} alaycı kişi {i}
der Satiriker {m} mizahçı {i}
der Satiriker {m} yergi yazan {i}
der Satiriker {m} yergici {i}
satirisch {adj} alaylı {s}
satirisch {a} hicivli {a}
satirisch {a} hicvi {a}
satirisch {adj} mizahi {s}
satirisch {a} taşlamalı {a}
satirisch {adj} yergi niteliğinde {s}
satirisch {adj} yergili {s}
die Satisfaktion {f} af dileme {i}
die Satisfaktion {f} manevi tazminat {i}
die Satisfaktion {f} özür dileme {i}
die Satisfaktion {f} tarziye {i}
Satisfaktion verlangen {allg} başkasının özür dilemesini istemek {allg}
der Satrap {m} satrap {i}
der Satrap {m} vali {i}
die Satrapie {f} il {i}
die Satrapie {f} vilayet {i}
die Satsuma {f} [Bot.]bir tür mandalina {i}
satt {adj} canlı {s}
satt {adj} doymuş {s}
satt {adj} karnı tok {s}
satt {adj} koyu {s}
satt {adj} tok {s}
satt bekommen {allg} bir şeyden bıkmak {allg}
satt essen {allg} doyuncaya kadar yemek {allg}
satt werden {v} doymak {fi}
der Sattdampf {m} doygun buhar {i}
der Sattdampf {m} doymuş buhar {i}
die Sattdampfmaschine {f} kuru buhar makinesi {i}
die Sattdampftabelle {f} kuru buhar cetveli {i}
das Sattdampfventil {n} kuru buhar valfı {i}
der Sattel {m} bel {i}
der Sattel {m} belen {i}