DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Lehen {n} ikta {i}
das Lehen {n} kölelere hizmeti karşılığı bırakılan arazi {i}
das Lehen {n} tımar {i}
das Lehenswesen {n} derebeylik {i}
das Lehenswesen {n} feodalite {i}
der Lehm {m} balçık {i}
der Lehm {m} kerpiç {i}
der Lehm {m} tilki kuyruğu testere {i}
der Lehm {m} lüleci çamuru {i}
der Lehm {m} tuğlacı çamuru {i}
die Lehmarbeit {f} kaba sıva {i}
der Lehmbau {m} kerpiç yapı {i}
der Lehmbesatz {m} kil sıkılama {i}
der Lehmboden {m} balçıkla kaplı zemin {i}
der Lehmboden {m} balçıklı zemin {i}
die Lehmbrei {f} bulamaç {i}
die Lehmform {f} balçık kalıp {i}
die Lehmgrube {f} balçık çukuru {i}
der Lehmguss {m} kalıp dökümü {i}
lehmig {adj} balçıklı {s}
lehmig {adj} lüleci çamuru ile dolu {s}
der Lehmkern {m} balçık maça {i}
die Lehmmauer {f} kerpiç duvar {i}
die Lehmmauer {f} örme duvar {i}
der Lehmmörtel {m} balçık harcı {i}
der Lehmpatz {m} kerpiç {i}
die Lehmprise {f} çamur sıva {i}
der Lehmstein {m} kerpiç tuğla {i}
die Lehmwand {f} kerpiç duvar {i}
die Lehmwand {f} örme duvar {i}
der Lehmziegel {m} kerpiç tuğla {i}
die Lehne {f} arkalık {i}
die Lehne {f} dayanaç {i}
die Lehne {f} destek {i}
die Lehne {f} dirsek desteği {i}
die Lehne {f} dirseklik {i}
die Lehne {f} sandalye arkalığı {i}
lehnen {itr} dayalı durmak {itr}
lehnen {v} dayamak {v}
lehnen {itr} dayanmak {itr}
lehnen {v} yaslamak {v}
lehnen {itr} yaslanmak {itr}
lehnen {itr} yaslı durmak {itr}
lehnen {allg} birisine yaslanmak {allg}
lehnen {allg} sokulmak {allg}
lehnen {v} bir yere yaslanmak {fi}
lehnen {v} dayanmak {fi}
lehnen {v} yaslanmak {fi}
das Lehngut {n} aktarım {i}
das Lehngut {n} aktarma {i}
der Lehns {m} ağa {i}
der Lehnsdienst {m} arazi bağışı karşılığı yapılan hizmet {i}
der Lehnseid {m} sadakat yemini {i}
der Lehnsessel {m} rahat koltuk {i}
der Lehnsherr {m} derebeyi {i}
der Lehnsherr {m} senyör {i}
die Lehnsherrschaft {f} derebeylik {i}
die Lehnsherrschaft {f} senyörlük {i}
der Lehnsmann {m} arazi bağışı alan yardımcı kimse {i}
der Lehnsmann {m} vasal {i}
die Lehnspflicht {f} derebeyinin yardımcısına karşı görevi {i}
der Lehnstuhl {m} koltuk {i}
der Lehnstuhl {m} rahat koltuk {i}
das Lehnswesen {n} derebeylik {i}
das Lehnswesen {n} feodal sistem {i}
das Lehnswesen {n} feodalite {i}
das Lehnswesen {n} feodalizm {i}
der Lehnt {m} balçık {i}
die Lehnübersetzung {f} çeviri sözcük {i}
die Lehnübersetzung {f} öyküntü {i}
das Lehnwort {n} alıntı kelime {i}
das Lehnwort {n} uyarlanmış terim {i}
das Lehnwort {n} [Sprachw]yabancı kökenli yerleşik sözcük {i}
das Lehr- und Forschungskrankenhaus {n} [Med.]eğitim ve araştırma hastanesi {i}
das Lehramt {n} eğitimcilik {i}
das Lehramt {n} hocalık {i}
das Lehramt {n} öğretim elemanlığı {i}
das Lehramt {n} öğretmenlik {i}
Lehramt Deutsch {oA} Almanca öğretmenliği {tnz}
der Lehramtsanwärter {m} öğretmen adayı {i}