DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
dort {adv} orada {adv}
dort {adv} orda {adv}
dort {a} şurada {a}
dort ist die Welt mit Brettern vernagelt {allg} orası tilkinin bakır sıçtığı yer {allg}
dort ist nichts los {allg} orada bir şey olmuyor {allg}
dort ist nichts los {allg} orada hiç bir şey yok {allg}
dort ist viel los {allg} orada çok şey oluyor {allg}
dort ist was los {allg} orada şeyler var {allg}
dort liegt es {allg} işte orada duruyor {allg}
dorten {Art.} orada {tan.}
dorther {Art.} o taraftarı {tan.}
dorther {Art.} oradan {tan.}
dorthin {Art.} o tarafa {tan.}
dorthin {Art.} oraya {tan.}
dorthinab {Art.} o yönde aşağıya doğru {tan.}
dorthinab {Art.} oraya aşağıya {tan.}
dorthinauf {Art.} o yönde yukarıya doğru {tan.}
dorthinauf {Art.} oraya yukarıya {tan.}
dorthinaus {Art.} o yönde dışarıya doğru {tan.}
dorthinaus {Art.} oraya dışarıya {tan.}
dorthinein {Art.} o yönde içeriye doğru {tan.}
dorthinein {Art.} oraya içeriye {tan.}
dorthinunter {Art.} o yönde aşağıya doğru {tan.}
dorthinunter {Art.} oraya aşağıya {tan.}
dortig {Art.} o memleketli {tan.}
dortig {Art.} o tarafta bulunan {tan.}
dortig {Art.} oradaki {tan.}
dortig {Art.} oralı {tan.}
dortzulande {Art.} o ülkede {tan.}
dortzulande {Art.} orada {tan.}
dortzulande {Art.} oralarda {tan.}
Indirekte Treffer
da und dort {allg} orada burada {allg}
dort ist die Welt mit Brettern vernagelt {allg} orası tilkinin bakır sıçtığı yer {allg}
dort ist nichts los {allg} orada hiç bir şey yok {allg}
dort ist nichts los {allg} orada bir şey olmuyor {allg}
dort ist viel los {allg} orada çok şey oluyor {allg}
dort ist was los {allg} orada şeyler var {allg}
dort liegt es {allg} işte orada duruyor {allg}
gleich dort {allg} oracıkta {allg}
hier und dort {allg} orada burada {allg}
von dort {allg} oralı {allg}
von dort {allg} oradan {allg}
Wie lange arbeiten Sie schon dort? {allg} Orada ne zamandan beri çalışıyorsunuz {allg}