DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Geburt {f} aile {i}
die Geburt {f} asıl {i}
die Geburt {f} doğma {i}
die Geburt {f} doğum {i}
die Geburt {f} doğurma {i}
die Geburt {f} doğuş {i}
die Geburt {f} ırk {i}
die Geburt {f} köken {i}
die Geburt {f} menşe {i}
die Geburt {f} nesil {i}
die Geburt {f} ortaya çıkış {i}
die Geburt {f} soy {i}
die Geburtenbeihilfe {f} doğum yardımı ödeneği {i}
die Geburtenbeschränkung {f} doğum kontrolü {i}
die Geburtenbeschränkung {f} doğum yapmanın sınırlandırılması {i}
das Geburtenbuch {n} doğum sicili {i}
die Geburtenhäufigkeit {f} doğum çokluğu {i}
die Geburtenhäufigkeit {f} doğum sıklığı {i}
die Geburtenkontrolle {f} doğum kontrolü {i}
die Geburtenkontrolle {f} nüfus planlaması {i}
die Geburtenrate {f} doğum oranı {i}
die Geburtenregelung {f} doğum kontrolü {i}
das Geburtenregister {n} doğum kütüğü {i}
das Geburtenregister {n} doğum sicili {i}
der Geburtenrückgang {m} doğum oranında azalma {i}
der Geburtenrückgang {m} doğum oranının azalması {i}
der Gebürtenrückgang {m} doğum oranınında azalma {i}
geburtenschwach {adj} alçak doğum oranlı {s}
geburtenstark {adj} yüksek doğum oranlı {s}
der Geburtenüberschuss {m} doğanların ölenlere göre fazlalığı {i}
der Geburtenüberschuss {m} doğum artışı {i}
der Geburtenüberschuss {m} doğum fazlalığı {i}
die Geburtenziffer {f} doğum oranı {i}
der Geburtenzuwachs {m} doğum oranının artması {i}
gebürtig {adj} doğma {s}
gebürtig {adj} doğumlu {s}
gebürtig {adj} doğuştan {s}
die Geburtlehre {f} doğum bilgisi {i}
geburts {adj} doğuş gününe ait {s}
geburts {adj} doğuşla ilgili {s}
der Geburtsadel {m} doğuştan asalet {i}
der Geburtsadel {m} ırsi asalet {i}
die Geburtsanzeige {f} doğum ilanı {i}
die Geburtsanzeige {f} doğumun nüfus dairesine bildirilmesi {i}
das Geburtsdatum {n} doğum tarihi {i}
die Geburtsdauer {f} doğum süresi {i}
der Geburtseintrag {m} [Jur.]doğum kaydı {i}
der Geburtsfehler {m} anadan sakat doğma {i}
der Geburtsfehler {m} doğuştan sakatlık {i}
das Geburtsgewicht {n} doğum ağırlığı {i}
das Geburtshaus {n} doğduğu ev {i}
das Geburtshaus {n} doğulan ev {i}
der Geburtshelfer {m} doğum uzmanı {i}
der Geburtshelfer {m} doğumda yardımcı olan erkek kişi {i}
der Geburtshelfer {m} ebe {i}
die Geburtshelferin {f} ebe {i}
die Geburtshelferkröte {f} [Zoo]ebe kurbağa {i}
die Geburtshilfe {f} doğum uzmanlığı {i}
die Geburtshilfe {f} doğum yardımı {i}
die Geburtshilfe {f} doğumbilimi {i}
die Geburtshilfe {f} ebelik {i}
das Geburtsjahr {n} doğum yılı {i}
der Geburtsjahrgang {m} doğum yılı {i}
der Geburtsjahrgang {m} tevellüt {i}
die Geburtsklinik {f} [Med.]doğum kliniği {i}
die Geburtskontrolle {f} doğum kontrolü {i}
das Geburtsland {n} bir kimsenin doğduğu ülke {i}
das Geburtsland {n} doğduğu memleket {i}
der Geburtsname {m} doğum adı {i}
der Geburtsname {m} kızlık adı {i}
der Geburtsname {m} kızlık soyadı {i}
der Geburtsort {m} doğum yeri {i}
der Geburtsort {m} sıla {i}
Geburtsort Ihrer Mutter {allg} [Redw.]annenizin doğum yeri {allg}
das Geburtsrecht {n} doğumu sonrası kazanılan hak {i}
das Geburtsregister {n} doğum kütüğü {i}
das Geburtsregister {n} nüfus kütüğü {i}
der Geburtsschein {m} doğum belgesi {i}
der Geburtsschein {m} doğum ilmuhaberi {i}
der Geburtsschein {m} doğum kağıdı {i}
Indirekte Treffer
der Christi Geburt {f} milat {i}
die Christi Geburt {f} [Rel.]Hz. İsa'nın doğumu {i}
die das war eine schwere Geburt {allg} deveye hendek atlattık {allg}
nach Christi Geburt {allg} milattan sonra {allg}
nach der Geburt Jesu {allg} milattan sonra {allg}
schwere Geburt {allg} güç doğum {allg}
von Geburt an {allg} doguştan {allg}
vor Christi Geburt {allg} milattan önce {allg}
vor Christi Geburt {allg} İsadan önce {allg}
vor der Geburt Jesu {allg} milattan önce {allg}