DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ermächtigen {v} izin vermek {v}
ermächtigen {v} mezun kılmak {fi}
ermächtigen {v} [Jur.]vekalet vermek {v}
ermächtigen {v} yetki vermek {v}
ermächtigen {v} yetkilendirmek {v}
ermächtigen {v} yetkin kılmak {v}
ermächtigt {adj} yetkili {s}
ermächtigt sein {allg} yetkin olmak {allg}
ermächtigte Bank {allg} yetkili banka {allg}
die Ermächtigung {f} izin {i}
die Ermächtigung {f} mezuniyet {i}
die Ermächtigung {f} salahiyet {i}
die Ermächtigung {f} selahiyet {i}
die Ermächtigung {f} vekalet {i}
die Ermächtigung {f} yetki {i}
die Ermächtigung {f} yetki belgesi {i}
die Ermächtigung {f} yetki verme {i}
die Ermächtigung {f} yetkilendirme {i}
die Ermächtigung {f} yetkili kılma {i}
Ermächtigung erteilen {allg} yetki vermek {allg}
Ermächtigung erteilen {allg} yetkilendirmek {allg}
das Ermächtigungsgesetz {n} yetki kanunu {i}
die Ermächtigungsgrundlage {f} yetki temeli {i}
die Ermächtigungsklausel {f} yetki şartı {i}
die Ermächtigungsklausel {f} yetkilendirme kaydı {i}
das Ermächtigungsschreiben {n} yetkilendirme yazısı {i}
ermahnen {v} ihtar etmek {v}
ermahnen {v} ikaz etmek {v}
ermahnen {v} tembih etmek {v}
ermahnen {v} temhih etmek {fi}
ermahnen {v} uyarmak {v}
die Ermahnung {f} dikkatini çekme {i}
die Ermahnung {f} ihtar {i}
die Ermahnung {f} ikaz {i}
die Ermahnung {f} nasihat {i}
die Ermahnung {f} öğüt {i}
die Ermahnung {f} tembih {i}
die Ermahnung {f} uyarı {i}
die Ermahnung {f} uyarma {i}
das Ermahnungsschreiben {n} ihtar mektubu {i}
ermangeln {v} düşkün olmak {v}
ermangeln {v} malik olmamak {v}
ermangeln {v} muhtaç olmak {v}
ermangeln {v} sahip olmamak {v}
die Ermangelung {f} olmayış {i}
die Ermangelung {f} yokluk {i}
ermannen {v} cesaretlenmek {fi}
ermannen {v} yüreklenmek {fi}
ermannen {allg} bir şeye cesaret etmek {allg}
ermäßigen {v} düşürmek {fi}
ermäßigen {v} fiyat indirmek {v}
ermäßigen {v} indirim yapmak {v}
ermäßigen {v} indirmek {fi}
ermäßigen {v} tenzil etmek {v}
ermäßigt {a} tenzilatlı {a}
ermäßigte Gebühr {allg} indirimli ücret {allg}
ermäßigte Gebühr {allg} tenzilatlı harç {allg}
ermäßigter Tarif {allg} indirimli tarife {allg}
die Ermäßigung {f} fiyat indirimi {i}
die Ermäßigung {f} indirim {i}
die Ermäßigung {f} indirme {i}
die Ermäßigung {f} tenzil {i}
die Ermäßigung {f} tenzilat {i}
Ermäßigung gewähren {allg} fiyatta indirim yapmak {allg}
der Ermäßigungsausweis {m} indirim kartı {i}
der Ermäßigungsausweis {m} paso {i}
ermatten {itr} gevşemek {itr}
ermatten {v} yormak {v}
ermatten {itr} yorulmak {itr}
ermattet {adv} bitkin {adv}
ermattet {adv} yorgun {adv}
ermattet {adv} yorulmuş {adv}
die Ermattung {f} gevşeklik {i}
die Ermattung {f} gevşeme {i}
die Ermattung {f} yorgunluk {i}
die Ermattung {f} yorulma {i}
ermessen {v} anlamak {v}
ermessen {v} değer biçme {fi}
ermessen {v} değer biçmek {v}
das Ermessen {n} değerlendirme {i}