DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Dis {n} [Mus]re diyez {i}
dis-Dur {allg} [Mus]re diyez majör {allg}
das Dis-Moll {n} [Mus]Dm minör {i}
das Dis-Moll {n} [Mus]re diyez minör {i}
das Disaccharid {n} [Chem.]disakkarit {i}
das Disagio {n} disacyo {i}
das Disagio {n} [Handel]dizacyo {i}
der Disagioertrag {m} [Handel]iskonto geliri {i}
die Disagioerträge {pl} disacyo kazançları {ç}
der Disagiogewinn {m} disacyo karı {i}
das Disbargo {n} [Naut.]dizbarko {i}
der Discjockey {m} [Mus]diskjokey {i}
der Discjockey {m} [Mus]DJ {i}
die Disco {f} disko {i}
die Disco {f} diskotek {i}
die Disco-Musik {f} diskotek müziği {i}
discont {adj} [Handel]diskont {s}
der Disconter {m} [Handel]indirimli satış yapan mağaza sahibi {i}
das Discontgeschäft {n} [Handel]indirimli satış mağazası {i}
der Discontladen {m} [Handel]indirimli satış mağazası {i}
die Discontpreise {f} [Handel]indirimli fiyat {i}
der Discontsatz {m} [Handel]iskonto miktarı {i}
der Discontsatz {m} [Handel]iskonto oranı {i}
der Discounter {m} iskontocu {i}
das Discountgeschäft {n} [Handel]ucuz alışveriş dükkanı {i}
Disease Management {allg} hastalığın yönlendirilmesi {allg}
das Disengagement {n} karışmazlık {i}
der Diseur {m} [Mus]kabare şarkıcısı {i}
die Diseuse {f} [Mus]kabarelerde kadın şarkıcı {i}
die Disharmonie {f} [Mus]ahenksizlik {i}
die Disharmonie {f} [Mus]akordsuzluk {i}
die Disharmonie {f} anlaşmazlık {i}
die Disharmonie {f} ihtilaf {i}
die Disharmonie {f} [Mus]uyumsuzluk {i}
die Disharmonie {f} uyuşmazlık {i}
disharmonieren {v} [Mus]ahenksiz olmak {v}
disharmonieren {v} [Mus]akordsuz olmak {v}
disharmonieren {v} [Mus]uyuşmamak {v}
disharmonisch {adj} [Mus]ahenksiz {s}
disharmonisch {adj} [Mus]akordsuz {s}
disharmonisch {adj} [Mus]bozuk sesli {s}
disharmonisch {adj} [Mus]uyumsuz {s}
die Disintermediation {f} [Handel]aracılıktan çekilme {i}
die Disjunktion {f} ayrıklık {i}
die Disjunktion {f} ayrılma {i}
die Disjunktion {f} bölünme {i}
disjunktiv {adj} ayırıcı {s}
disjunktiv {adj} ayrık {s}
disjunktiv {adj} bölücü {s}
disjunktiv {adj} ikircil {s}
der Disjunktivsatz {m} [Sprachw]ikircil cümle {i}
der Diskant {m} [Mus]diskant {i}
der Diskant {m} [Mus]yüksek ses {i}
der Diskantschlüssel {m} [Mus]diskant anahtarı {i}
die Diskette {f} [EDV]bilgisayar disketi {i}
die Diskette {f} [EDV]disket {i}
das Diskettenlaufwerk {n} [EDV]disket sürücü {i}
der Diskjockey {m} diskjokey {i}
der Diskjockey {m} DJ {i}
die Disko {f} disko {i}
die Disko {f} diskotek {i}
die Diskografie {f} plak kataloğu {i}
die Diskografie {f} plak listesi {i}
die Diskologie {f} [Mus]müzik bilimi {i}
die Diskologie {f} [Mus]müzik sesi bilimi {i}
der Diskont {m} [Handel]fiyat kırma {i}
der Diskont {m} [Handel]indirim {i}
der Diskont {m} [Handel]iskonto {i}
der Diskont {m} ıskonto {i}
der Diskont {m} reeskont {i}
der Diskont {m} [Handel]tenzilat {i}
Diskont einräumen {allg} iskonto yapmak {allg}
Diskont gewähren {allg} iskonto vermek {allg}
der Diskontabzug {m} iskonto düşülmesi {i}
der Diskontabzug {m} iskonto indirimi {i}
der Diskontabzug {m} iskonto kesintisi {i}
der Diskontant {m} [Handel]iskonto için senedi sunan {i}
die Diskontbank {f} iskonto bankası {i}
die Diskontbank {f} [Handel]kredi bankası {i}
die Diskonten {pl} [Handel]dahili kur {ç}