DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Delativus {m} azalma durumu {i}
der Delativus {m} eksilme durumu {i}
der Delativus {m} iniş durumu {i}
der Delegat {m} delege {i}
der Delegat {m} yetkili {i}
die Delegation {f} delegasyon {i}
die Delegation {f} delegeler kurulu {i}
die Delegation {f} heyet {i}
die Delegation {f} kurul {i}
die Delegation {f} temsilciler heyeti {i}
die Delegation {f} [Jur.]yetki devretme {i}
delegieren {v} yetki aktarmak {v}
delegieren {v} delege atamak {fi}
delegieren {v} delege tayin etmek {fi}
delegieren {v} delege yollamak {v}
delegieren {v} göndermek {fi}
delegieren {v} temsilci atamak {v}
delegieren {v} temsilci tayin etmek {v}
delegieren {v} temsilci yollamak {fi}
delegieren {v} [Jur.]yetki devretmek {v}
delegieren {allg} işi başkasına yüklemek {allg}
delegiert {adj} delege {s}
Delegierte {fm} delege {fm}
Delegierte {fm} elçi {fm}
die Delegierte {f} görüşmeci {i}
Delegierte {fm} mümessil {fm}
Delegierte {fm} temsilci {fm}
die Delegiertentagung {f} delegeler toplantısı {i}
die Delegiertentagung {f} heyet toplantısı {i}
die Delegiertentagung {f} konsey toplantısı {i}
der Delegierter {m} delege {i}
der Delegierter {m} görüşmeci {i}
der Delegierter {m} murahhas {i}
delegiertes Mitglied {allg} delege üye {allg}
delektieren {v} eğlenmek {fi}
die Deletion {f} silme {i}
der Delfin {m} delfin {i}
der Delfin {m} tırtak {i}
der Delfin {m} yunus {i}
der Delfin {m} yunusbalığı {i}
die Deliberalisierung {f} [Handel]liberasyonu kaldırma {i}
die Deliberation {f} danışma {i}
die Deliberation {f} düşünme {i}
deliberieren {v} derin derin düşünmek {v}
deliberieren {v} iyice düşünmek {v}
delikat {adj} çok duygulu {s}
delikat {adj} duygulu {s}
delikat {adj} ince {s}
delikat {adj} leziz {s}
delikat {adj} lezzetli {s}
delikat {a} müşkül {a}
delikat {adj} nazik {s}
delikat {adj} nazik mesele {s}
delikat {adj} nefis {s}
delikat {a} nefisi {a}
delikat {a} önemli {a}
delikat {adj} önemli {s}
delikat {adj} tadı enfes {s}
die Delikatesse {f} ince duygu {i}
die Delikatesse {f} incelik {i}
die Delikatesse {f} lezzetli yemek {i}
die Delikatesse {f} lezzetli yiyecek {i}
die Delikatesse {f} nefis yiyecek {i}
die Delikatesse {f} nezaket {i}
die Delikatesse {f} nezaret {i}
die Delikatesse {f} tadı harika yiyecek {i}
die Delikatesse {f} zarafet {i}
das Delikatessengeschäft {n} lezzetli yiyecekler satan yer {i}
das Delikatessengeschäft {n} şarküteri {i}
der Delikatessenladen {m} mezeci dükkanı {i}
das Delikt {n} [Jur.]ceza gerektiren eylem {i}
das Delikt {n} [Jur.]cürüm {i}
das Delikt {n} haksız fiil {i}
das Delikt {n} [Jur.]suç {i}
die Delikthaftung {f} suç işlemekten doğan sorumluluk {i}
die Delikthaftung {f} suç sorumluluğu {i}
deliktische Haftung {allg} kusurlu sorumluluk {allg}
der Deliktsbesitzer {m} fuzuli şahil {i}
die Deliktsbesitzerin {f} fuzuli şahil {i}
die Deliktsfähigkeit {f} haksız fiile ehliyet {i}