DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Beleg {m} alındı {i}
der Beleg {m} belge {i}
der Beleg {m} delil {i}
der Beleg {m} evrak {i}
der Beleg {m} fiş {i}
der Beleg {m} ispat {i}
der Beleg {m} kanıt {i}
der Beleg {m} makbuz {i}
der Beleg {m} misal {i}
der Beleg {m} örnek {i}
der Beleg {m} senet {i}
der Beleg {m} varaka {i}
der Beleg {m} vesika {i}
Beleg beibringen {allg} delil getirmek {allg}
Beleg beibringen {allg} evrak getirmek {allg}
Beleg beibringen {allg} makbuz getirmek {allg}
Beleg einreichen {allg} delil sunmak {allg}
Beleg einreichen {allg} delil vermek {allg}
Beleg einreichen {allg} evrak sunmak {allg}
Beleg einreichen {allg} evrak vermek {allg}
Beleg vorlegen {allg} delil göstermek {allg}
Beleg vorlegen {allg} evrakı ibraz etmek {allg}
belegbar {a} ispat edilebilir {a}
belegbar {adj} ispatlanabilir {s}
belegbar {adj} kanıtlanabilir {s}
die Belegbearbeitung {f} evrakın işlenmesi {i}
die Belegbearbeitung {f} fişlerin işlenmesi {i}
belegen {v} ateş altına almak {v}
belegen {v} ayırtmak {fi}
belegen {v} belgelemek {v}
belegen {a} belgelenmiş {a}
belegen {v} bir şeyle örtmek {v}
belegen {v} [mil.]bombalamak {v}
belegen {v} cezalandırmak {v}
belegen {v} cezaya çarptırmak {v}
belegen {v} çiftleşmek {v}
belegen {v} el koymak {v}
belegen {v} ispatlamak {v}
belegen {v} kanıtlamak {v}
belegen {v} kapamak {v}
belegen {v} kaplamak {v}
belegen {v} kayıt yaptırmak {v}
belegen {v} kıyıya bağlamak {v}
belegen {v} konaklama amacıyla kullanmak {v}
belegen {v} örtmek {fi}
belegen {v} rezerve etmek {v}
belegen {v} [Handel]vergi salmak {v}
belegen {v} volta atmak {v}
belegen {v} yer ayırtmak {v}
der Belegenheitsgrundsatz {m} dava konusu şeyin bulunduğu yer esası {i}
das Belegexemplar {n} belge kopyası {i}
das Belegexemplar {n} evrak kopyası {i}
das Belegexemplar {n} nüsha {i}
der Belegleser {m} belge okuyucu {i}
der Belegleser {m} optik karakter okuyucu {i}
beleglos {allg} belgesiz {allg}
beleglos {a} fişsiz {a}
beleglos {a} kanıtsız {a}
beleglos {a} makbuzsuz {a}
die Belegnummer {f} fiş numarası {i}
die Belegnummer {f} kayıt numarası {i}
die Belegnummer {f} makbuz numarası {i}
die Belegquote {f} Hotel rezervasyon oranı {i}
die Belegrate {f} Hotel rezervasyon oranı {i}
die Belegschaft {f} ekip {i}
die Belegschaft {f} işyerinde çalışanlar {i}
die Belegschaft {f} kadro {i}
die Belegschaft {f} personel {i}
der Belegschaftsabbau {m} kadronun azaltılması {i}
der Belegschaftsabbau {m} kadroyu küçültme {i}
die Belegschaftsaktie {f} işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi {i}
die Belegschaftsaktie {f} kadro hisse senedi {i}
der Belegschaftsangehöriger {m} kadrodan olan {i}
der Belegschaftsangehöriger {m} personelden olan {i}
die Belegschaftsversammlung {f} kadro toplantısı {i}
die Belegschaftsversammlung {f} personel toplantısı {i}
die Belegschaftsvertretung {f} personel temsilciliği {i}
der Belegschein {m} [Handel]alındı {i}
der Belegschein {m} belge {i}
der Belegschein {m} makbuz {i}
Indirekte Treffer
der Beleg beibringen {allg} delil getirmek {allg}
Beleg beibringen {allg} makbuz getirmek {allg}
Beleg beibringen {allg} evrak getirmek {allg}
Beleg einreichen {allg} delil vermek {allg}
Beleg einreichen {allg} delil sunmak {allg}
Beleg einreichen {allg} evrak vermek {allg}
Beleg einreichen {allg} evrak sunmak {allg}
Beleg vorlegen {allg} evrakı ibraz etmek {allg}
Beleg vorlegen {allg} delil göstermek {allg}
urkundlicher Beleg {allg} doküman {allg}