DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Andacht {f} dua {i}
die Andacht {f} ibadet {i}
die Andacht {f} kısa süreli dalgınlık {i}
die Andacht {f} namaz {i}
Andacht halten {allg} dua etmek {allg}
Andacht halten {allg} ibadet etmek {allg}
andächtig {adj} dalmış {s}
andächtig {adj} dikkatli {s}
andächtig {adj} huşu içinde {s}
andächtig {adj} kendinden geçmiş {s}
andächtig {adj} saygılı {s}
andächtig zuhören {allg} dikkatle dinlemek {allg}
die Andachtsstunde {f} dua vakti {i}
die Andachtsstunde {f} namaz vakti {i}
andachtsvoll {adv} dalmış {adv}
andachtsvoll {adv} dikkatli {adv}
andachtsvoll {adv} kendinden geçmiş {adv}
andachtsvoll {adv} saygılı {adv}
Andalusien {oA} Endülüs {tnz}
andalusisch {adj} Endülüs ile ilgili {s}
Andamanen {oA} [Geo]Andaman adaları {tnz}
andampfen {v} burnundan solumak {fi}
andante {adv} [Mus]ağır ağır {adv}
andante {adv} [Mus]aheste {adv}
andante {adv} [Mus]andante {adv}
andauern {v} devam etmek {fi}
andauern {v} süregelmek {fi}
andauern {v} sürmek {fi}
andauern {v} sürüp gitmek {fi}
andauernd {adv} boyuna {adv}
andauernd {adj} devamlı {s}
andauernd {adv} durmadan {adv}
andauernd {adj} mütemadi {s}
andauernd {adv} mütemadiyen {adv}
andauernd {adj} [Phy]sönümsüz {s}
andauernd {adj} sürekli {s}
die Anden {pl} [Geo]And dağları {ç}
die Anden {pl} [Geo]Andlar {ç}
das Andenken {n} anı {i}
andenken {v} düşlemek {fi}
andenken {v} düşünmek {fi}
das Andenken {n} hatıra {i}
das Andenken {n} hatıralık {i}
andenken {v} hayal etmek {fi}
das Andenken {n} süvenir {i}
andenken {v} tasavvur etmek {fi}
das Andenken {n} yadigar {i}
anderartig {adj} başka cinsten {s}
änderbar {adj} değiştirilebilir {s}
andere {adj} başka {s}
andere {adj} değişik {s}
andere {adj} diğer {s}
andere {adj} farklı {s}
andere {adj} muhtelif {s}
andere {adj} öbür {s}
andere {adj} öteki {s}
andere Kinder {allg} diğer çocuklar {allg}
andere Saiten aufziehen {allg} birinin anlayacağı dilde konuşmak {allg}
anderen Sinnes werden {allg} caymak {allg}
anderen Sinnes werden {allg} fikrini degiştirmek {allg}
anderen Sinnes werden {allg} fikrini değiştirmek {allg}
anderenfalls {adv} aksi takdirde {adv}
anderenfalls {adv} yoksa {adv}
anderenteils {adv} diğer yandan {adv}
anderenteils {adv} öte yandan {adv}
anderer {a} başka {a}
anderer {adv} başkası {adv}
anderer {a} değişik {a}
anderer {adv} diğer {adv}
anderer {adv} diğeri {adv}
anderer {a} farklı {a}
andererseits {adv} diğer taraftan {adv}
andererseits {a} diğer yandan {a}
andererseits {a} öte yandan {a}
anderes {a} başka {a}
anderes {a} diğer {a}
andermal {adv} başka defa {adv}
andermal {adv} başka sefer {adv}
ändern {v} başkalaştırmak {v}
ändern {v} değişiklik yapmak {fi}