TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
fikrini açıkça söylemek {allg} aus seinem Herzen keine Mördergrube machen {allg}
fikrini açıkça söylemek {allg} frei von der Leber wegsprechen {allg}
fikrini açıkça söyleyip savunmak {fi} Farbe bekennen {v}
fikrini açıklama {i} die Beurteilung {f}
fikrini açıklama {i} die Meinungsäußerung {f}
fikrini açıklamak {fi} ausdrücken {v}
fikrini açıklamak {allg} austun {allg}
fikrini açılmak {allg} eröffnen {allg}
fikrini almak {fi} anklopfen {v}
fikrini beyan etmemek {fi} ausschweigen {v}
fikrini degiştirmek {allg} anderen Sinnes werden {allg}
fikrini değiştirmek {fi} abgehen {v}
fikrini değiştirmek {allg} anderen Sinnes werden {allg}
fikrini değiştirmek {fi} anders besinnen {v}
fikrini değiştirmek {allg} bedenken {allg}
fikrini değiştirmek {fi} umkippen {v}
fikrini değiştirmek {fi} umschwenken {v}
fikrini değiştirmek {fi} umstimmen {v}
fikrini geliştirmek {v} verarbeiten {v}
fikrini kabul ettirmek {fi} durchdringen {v}
fikrini kabul ettirmek {fi} durchfechten {v}
fikrini kısaca bildirme {i} die Anmerkung {f}
fikrini sormak {v} befragen {v}
fikrini söylemek {allg} Flagge zeigen {allg}
fikrini söylemek {fi} äußern {v}
fikrini söylemek {itr} urteilen {itr}
fikrini söylememek {fi} ausschweigen {v}
Indirekte Treffer
fikrini açıkça söylemek {allg} frei von der Leber wegsprechen {allg}
fikrini açıkça söylemek {allg} aus seinem Herzen keine Mördergrube machen {allg}
fikrini açıkça söyleyip savunmak {fi} Farbe bekennen {v}
fikrini açıklama {i} die Beurteilung {f}
fikrini açıklama {i} die Meinungsäußerung {f}
fikrini açıklamak {allg} austun {allg}
fikrini açıklamak {fi} ausdrücken {v}
fikrini açılmak {allg} eröffnen {allg}
fikrini almak {fi} anklopfen {v}
fikrini beyan etmemek {fi} ausschweigen {v}
fikrini değiştirmek {fi} anders besinnen {v}
fikrini değiştirmek {fi} umstimmen {v}
fikrini değiştirmek {allg} anderen Sinnes werden {allg}
fikrini değiştirmek {fi} umschwenken {v}
fikrini değiştirmek {fi} abgehen {v}
fikrini değiştirmek {fi} umkippen {v}
fikrini degiştirmek {allg} anderen Sinnes werden {allg}
fikrini değiştirmek {allg} bedenken {allg}
fikrini geliştirmek {v} verarbeiten {v}
fikrini kabul ettirmek {fi} durchfechten {v}
fikrini kabul ettirmek {fi} durchdringen {v}
fikrini kısaca bildirme {i} die Anmerkung {f}
fikrini sormak {v} befragen {v}
fikrini söylemek {itr} urteilen {itr}
fikrini söylemek {fi} äußern {v}
fikrini söylemek {allg} Flagge zeigen {allg}
fikrini söylememek {fi} ausschweigen {v}
gerçek fikrini olduğu gibi söylemek {allg} klaren Wein einschenken {allg}
itinalı olarak fikrini öğrenmeye çalışmak {fi} vorfühlen {v}
kendi fikrini değiştirme {fi} bekehren {v}
kendi fikrini oluşturmak {v} verarbeiten {v}
ortama göre siyasi fikrini değiştiren kişi {i} der Wendehals {m}