DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verschlacken {itr} cüruflaşmak {itr}
die Verschlackung {f} cüruflaşma {i}
verschlafen {v} geç uyanmak {fi}
verschlafen {v} uyuyakalmak {fi}
verschlafen {itr} çok uyumak {itr}
verschlafen {adj} gözünden uyku akan {s}
verschlafen {adj} miskin {s}
verschlafen {adj} uykulu {s}
verschlafen {adj} uykusu gelmiş {s}
verschlafen {adj} uykuya dalıp bir şeyi kaçırmak {s}
verschlafen {adj} uyuduğu için yetişememek {s}
verschlafen {adj} uyuşuk {s}
verschlafen {itr} uyuyup kalmak {itr}
verschlafen {itr} uzun süre uyumak {itr}
die Verschlafenheit {f} uyku mahmurluğu {i}
die Verschlafenheit {f} uykulu olma {i}
die Verschlafenheit {f} uyuşukluk {i}
der Verschlag {m} ahşap bölme {i}
der Verschlag {m} küçük oda {i}
der Verschlag {m} tahta bölme {i}
verschlagen {adj} açıkgöz {s}
verschlagen {adj} ahşap kaplamak {s}
verschlagen {adj} düzenbaz {s}
verschlagen {itr} faydalı olmak {itr}
verschlagen {a} hilebaz {a}
verschlagen {adj} kitapta aradığı sayfayı bulamamak {s}
verschlagen {adj} kurnaz {s}
verschlagen {adj} tahta kaplamak {s}
verschlagen {adj} [Sp]topu hatalı olarak oyuna sokmak {s}
verschlagen {itr} yararı dokunmak {itr}
die Verschlagenheit {f} açıkgözlülük {i}
die Verschlagenheit {f} düzenbazlık {i}
die Verschlagenheit {f} kurnazlık {i}
die Verschlagenheit {f} sinsilik {i}
verschlammen {itr} çamurlanmak {itr}
die Verschlammung {f} çamurlanma {i}
verschlampen {v} bakımsız olmak {fi}
verschlampen {itr} kendine bakmama {itr}
verschlampen {itr} kendine özen göstermemek {itr}
verschlampen {v} özensizlik nedeniyle kaybetmek {v}
verschlampen {itr} üstü başı dağınık olmak {itr}
verschlechtern {v} fenalaşmak {fi}
verschlechtern {v} kötüleşmek {fi}
verschlechtern {v} değerini düşürmek {v}
verschlechtern {v} fenalaştırmak {v}
verschlechtern {v} kötüleştirmek {v}
verschlechtern {v} tehlikeli duruma getirmek {v}
die Verschlechterung {f} bozma {i}
die Verschlechterung {f} bozulma {i}
die Verschlechterung {f} fenalaşma {i}
die Verschlechterung {f} fenalaştırma {i}
die Verschlechterung {f} kötülemme {i}
die Verschlechterung {f} kötüleşme {i}
die Verschlechterung {f} kötüleştirilme {i}
die Verschlechterung {f} kötüleştirme {i}
verschleiern {allg} gizlenmek {allg}
verschleiern {allg} peçeyle örtünmek {allg}
verschleiern {v} gerçekleri gizlemek {v}
verschleiern {v} gerçekleri saklamak {v}
verschleiern {v} gizlemek {v}
verschleiern {v} örtmek {v}
verschleiern {v} örtünmek {fi}
verschleiern {v} saklamak {v}
verschleiertes Dumping {allg} gizli damping {allg}
die Verschleierung {f} gizleme {i}
die Verschleierung {f} kapama {i}
die Verschleierung {f} örtme {i}
die Verschleierung {f} saklama {i}
verschleimt {adj} [Med.]balgam ile dolmuş {s}
der Verschleiß {m} aşınma {i}
der Verschleiß {m} yıpranma {i}
der Verschleiß {m} zedelenme {i}
verschleißen {v} aşındırmak {v}
verschleißen {itr} aşınmak {itr}
verschleißen {itr} eskimek {itr}
verschleißen {v} eskitmek {v}
verschleißen {itr} yıpranmak {itr}
verschleißen {v} yıpratmak {v}
verschleißen {v} zedelemek {v}
verschleißen {itr} zedelenmek {itr}