DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Schwan {m} kuğu {i}
der Schwan {m} [Zoo]kuğu kuşu {i}
der Schwan {m} ötücükuğu {i}
der Schwan {m} sessiz kuğu {i}
der Schwanenhals {m} [Zoo]güzel kadın boynu {i}
der Schwanenhals {m} [Zoo]kuğu boynu {i}
schwanger {adj} gebe {s}
schwanger {adj} hamile {s}
schwanger sein {v} bebek beklemek {fi}
schwanger sein {v} gebe olmak {fi}
schwanger sein {v} hamile olmak {fi}
schwanger werden {v} gebe kalmak {fi}
schwanger werden {v} hamile kalmak {fi}
schwanger werden {v} hamile olmak {fi}
schwängern {itr} alabildiği kadar yüklemek {itr}
schwängern {itr} [Chem.]doyurmak {itr}
schwängern {itr} gebe bırakmak {itr}
die Schwangerschaft {f} gebelik {i}
die Schwangerschaft {f} hamilelik {i}
der Schwangerschaftsabbruch {m} [Med.]çocuk aldırma {i}
der Schwangerschaftsabbruch {m} [Med.]çocuk düşürme {i}
der Schwangerschaftsabbruch {m} [Med.]kürtaj {i}
der Schwangerschaftsdiabetes {m} hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığı {i}
die Schwangerschaftsgymnastik {f} doğuma hazırlık cimnastiği {i}
die Schwangerschaftsstreifen {pl} gebelik testi şeridi {ç}
der Schwangerschaftstest {m} gebelik testi {i}
der Schwangerschaftstest {m} hamilelik testi {i}
die Schwangerschaftsunterbrechung {f} [Med.]çocuk aldırma {i}
die Schwangerschaftsunterbrechung {f} [Med.]çocuk düşürme {i}
die Schwangerschaftsunterbrechung {f} [Med.]kürtaj {i}
die Schwangerschaftsverhütung {f} gebelikten korunma {i}
die Schwangerschaftswehen {pl} hamilelik sancıları {ç}
schwank {adj} bükülür {s}
schwank {adj} eğilir {s}
der Schwank {m} eğlenceli fıkra {i}
der Schwank {m} eğlendirici hikaye {i}
schwank {adj} esnek {s}
der Schwank {m} fars {i}
schwank {adj} güvenilmez {s}
schwank {adj} kaypak {s}
der Schwank {m} [Theat]komik tiyatro eseri {i}
schwanken {v} bocalamak {fi}
schwanken {itr} çalkalanmak {itr}
schwanken {itr} [Handel]dalgalanmak {itr}
schwanken {itr} kararsız olmak {itr}
schwanken {itr} net fikri olmamak {itr}
schwanken {itr} sallanmak {itr}
schwanken {v} sarsılmak {fi}
schwanken {v} sendelemek {fi}
schwanken {itr} titremek {itr}
schwanken {itr} yalpalamak {itr}
schwanken {itr} yalpalanmak {itr}
schwanken {itr} yaylanmak {itr}
schwankend {adj} [Handel]dalgalı {s}
schwankend {adj} güvenmeyen {s}
schwankend {adj} istikrarsız {s}
schwankend {adj} kararsız {s}
schwankend {adj} sallanan {s}
schwankend {adj} titreyen {s}
schwankend {adj} yaylanan {s}
die Schwankung {f} çalkalanma {i}
die Schwankung {f} [Handel]dalgalanma {i}
die Schwankung {f} sallanma {i}
die Schwankung {f} yaylanma {i}
schwant etw {allg} içine doğmak {allg}
der Schwanz {m} [Zoo]bütünleme sınavı {i}
der Schwanz {m} [Zoo]erkek cinsel organı {i}
der Schwanz {m} erkek organı {i}
der Schwanz {m} [Zoo]ikmal sınavı {i}
der Schwanz {m} [Zoo]kuyruk {i}
der Schwanz {m} sik {i}
der Schwanz {m} [Zoo]sıra {i}
der Schwanz {m} [Zoo]son bölüm {i}
der Schwanz {m} [Zoo]son kısım {i}
schwanz {a} yarak {a}
das Schwänzchen {n} [Zoo]kısa kuyruk {i}
das Schwänzchen {n} [Zoo]küçük kuyruk {i}
das Schwänzchen {n} [Zoo]kuyrukçuk {i}
das Schwänzchen {n} [Zoo]sırada az kişi olma {i}
schwänzeln {itr} çalımlı yürümek {itr}