DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Pflege {f} bakım {i}
die Pflege {f} hijyenik bakım {i}
die Pflege {f} iaşe {i}
die Pflege {f} kişisel bakım {i}
die Pflege {f} sağlık bakımı {i}
die Pflegeanamnese {f} bakım anamnezi {i}
das Pflegeangebot {n} bakım önerisi {i}
das Pflegeangebot {n} bakım teklifi {i}
pflegebedürftig {adv} bakıma muhtaç {adv}
die Pflegebedürftigkeit {f} bakıma muhtaçlık {i}
der Pflegebefohlene {m} bakıma verilen çocuk {i}
der Pflegebefohlene {m} evlatlık {i}
der Pflegebefohlene {m} vesayet altındaki yetim {i}
der Pflegebericht {m} bakım raporu {i}
das Pflegebett {n} bakım yatağı {i}
der Pflegeblock {m} bakım bloku {i}
der Pflegedienst {m} bakım hizmeti {i}
die Pflegedokumentation {f} bakımın belgelendirilmesi {i}
die Pflegeeltern {pl} bir çocuğun bakımını üstlenen çift {ç}
die Pflegeeltern {pl} evlat edinen ana baba {ç}
die Pflegeeltern {pl} evlatlık edinen ana-baba {ç}
die Pflegeeltern {pl} üvey ana veya baba {ç}
der Pflegefall {m} bakıma muhtaç hasta {i}
die Pflegefamilie {f} [Jur.]koruyucu aile {i}
das Pflegegeld {n} bakım parası {i}
das Pflegeheim {n} bakım yurdu {i}
das Pflegeheim {n} muhtaçlara bakımevi {i}
das Pflegeheim {n} bakım evi {i}
der Pflegehieb {m} bakım kesimi {i}
das Pflegehilfsmittel {n} bakıma yardımcı malzemeler {i}
die Pflegekasse {f} bakım sigortası {i}
das Pflegekind {n} evlatlık {i}
das Pflegekind {n} evlatlık edinilen çocuk {i}
das Pflegekind {n} üvey evlat {i}
das Pflegekonzept {n} bakım taslağı {i}
die Pflegekraft {f} bakım personeli {i}
der Pflegekurs {m} bakım kursu {i}
pflegeleicht {a} bakımı kolay {a}
pflegeleicht {adj} bakımı kolay giysi {s}
pflegeleicht {adj} kırışmaz {s}
pflegeleicht {adj} ütü istemez {s}
die Pflegemaßnahme {f} bakım uygulaması {i}
das Pflegemodell {n} bakım modeli {i}
die Pflegemutter {f} analık {i}
die Pflegemutter {f} çocuğun bakımını üstlenen kadın {i}
die Pflegemutter {f} evlat edinen ana {i}
die Pflegemutter {f} evlat edinmiş anne {i}
pflegen {itr} adet edinmek {itr}
pflegen {itr} alışkanlık edinmek {itr}
pflegen {itr} bakımını üstlenmek {itr}
pflegen {itr} bakmak {itr}
pflegen {v} özen göstermek {fi}
pflegen {allg} kendi bakımını yapmak {allg}
pflegen {allg} kendine iyi bakmak {allg}
der Pflegenachweis {m} bakımın ispat edilmesi {i}
die Pflegeorganisation {f} bakım organizasyonu {i}
das Pflegepersonal {n} [Med.]bakım personeli {i}
die Pflegeplanung {f} bakım planlanması {i}
die Pflegeprobleme {pl} bakım problemleri {ç}
die Pflegequalität {f} bakım kalitesi {i}
der Pfleger {m} bakıcı {i}
der Pfleger {m} erkek hasta bakıcı {i}
der Pfleger {m} hastabakıcı {i}
der Pfleger {m} kayyım {i}
der Pfleger {m} kayyum {i}
der Pfleger {m} [Jur.]vasi {i}
das Pflegerecht {n} [Jur.]bakım hukuku {i}
die Pflegerin {f} bakıcı {i}
die Pflegerin {f} bakıcı kadın {i}
die Pflegerin {f} bayan hasta bakıcısı {i}
die Pflegerin {f} çocuk bakıcısı {i}
die Pflegerin {f} kayyım {i}
die Pflegerin {f} kayyum {i}
die Pflegerin {f} vasi {i}
pflegerisch {adj} bakıma ait {s}
pflegerisch {adj} bakımla ilgili {s}
die Pflegesatzbasis {f} bakım ücret tabanı {i}
der Pflegesohn {m} evlatlık erkek çocuk {i}
der Pflegevater {m} babalık {i}
der Pflegevater {m} evlat edinen baba {i}
Indirekte Treffer
der häusliche Pflege {allg} evde bakım {allg}
in Pflege nehmen {allg} bakımını üstlenmek {allg}