DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Korreferat {n} ikinci rapor {i}
das Korreferat {n} ilk raporu tamamlayan ek rapor {i}
der Korreferent {m} ikinci raportör {i}
der Korreferent {m} sözcü {i}
korreferieren {itr} ek rapor hazırlamak {itr}
korreferieren {itr} ikinci bir raporu hazırlamak {itr}
korrekt {adj} doğru {s}
korrekt {adj} dürüst {s}
korrekt {adj} hatasız {s}
korrekt {adj} iyi tamam {s}
korrekt {adj} kusursuz {s}
korrekt gekleidet {allg} düzgün giyimli {allg}
korrekt gekleidet {allg} iyi giyimli {allg}
korrekt sprechend {allg} düzgün konuşan {allg}
korrekte Ausdrucksweise {allg} düzgün bir anlatım tarzı {allg}
korrekte Ausdrucksweise {allg} düzgün bir ifade şekli {allg}
korrektes Benehmen {allg} kibarlık {allg}
korrektes Benehmen {allg} nazik davranış {allg}
die Korrektheit {f} doğruluk {i}
die Korrektheit {f} dürüstlük {i}
die Korrektheit {f} eksiksizlik {i}
die Korrektheit {f} kusursuzluk {i}
die Korrektheit {f} sıhhat {i}
die Korrektion {f} Silme {i}
die Korrektion {f} tashih {i}
die Korrektion {f} yanlışlardan arındırma {i}
die Korrektionsanstalt {f} cezaevi {i}
die Korrektionsanstalt {f} ıslahevi {i}
korrektiv {adj} düzeltici {s}
das Korrektiv {n} düzeltim malzemesi {i}
das Korrektiv {n} tashih malzemesi {i}
der Korrektivposten {m} [Handel]düzeltici yevmiye maddesi {i}
der Korrektivposten {m} nazım hesaplar {i}
der Korrektor {m} baş düzeltmeci {i}
der Korrektor {m} düzeltimi {i}
der Korrektor {m} musahhih {i}
der Korrektor {m} tashihçi {i}
die Korrektur {f} düzelti {i}
die Korrektur {f} Silme {i}
die Korrektur {f} prova {i}
die Korrektur {f} silinti {i}
die Korrektur {f} tashih {i}
die Korrektur {f} düzeltme {i}
der Korrekturabzug {m} [Drck]deneme baskısı {i}
der Korrekturabzug {m} [Drck]hataların görülebilmesi için yapılan prova baskı {i}
der Korrekturbogen {m} düzeltme kağıdı {i}
der Korrekturbogen {m} tashih kağıdı {i}
das Korrekturlesen {n} [Drck]prova okuma {i}
das Korrekturlesen {n} [Drck]tashih etme amaçlı okuma {i}
der Korrekturposten {m} [Handel]düzeltici yevmiye maddesi {i}
der Korrekturposten {m} nazım hesaplar {i}
die Korrekturzeichen {pl} [Drck]prova baskı üzerine konan tashihe özel işaretler {ç}
die Korrekturzeichen {pl} [Drck]tashih işaretleri {ç}
korrelat {adj} bağlılaşık {s}
das Korrelat {n} bağlılaşımın konusu {i}
korrelat {adj} korelat {s}
die Korrelation {f} [Phils]bağlılaşım {i}
die Korrelation {f} [Phils]bağlılık {i}
die Korrelation {f} [Phils]ilinti {i}
die Korrelation {f} [Phils]ilişki {i}
die Korrelation {f} [Phils]korelasyon {i}
die Korrelationsanalyse {f} korelasyon analizi {i}
das Korrelationsbild {n} serpilme diyagramı {i}
das Korrelationsdiagramm {n} serpilme diyagramı {i}
der Korrelationskoeffizient {m} korelasyon katsayısı {i}
die Korrelationsmaße {pl} korelasyon ölçüleri {ç}
die Korrelationsmatrix {f} korelasyon matrisi {i}
der Korrelationsquotient {m} korelasyon oranı {i}
die Korrelationstabelle {f} korelasyon tablosu {i}
korrelativ {adj} bağlılaşık {s}
korrelativ {adj} korelatif {s}
korrepetieren {v} bir başkasının yaptığını yaparak çalışmak {v}
korrespektiv {allg} müşterek {allg}
korrespektiv {allg} ortak {allg}
korrespektiv {adj} ortaklaşa {s}
korrespektives Testament {allg} ortak vasiyet {allg}
korrespektives Testament {allg} ortaklaşa vasiyetname {allg}
das korrespektives Testament korrespektiv {n} ortak vasiyetname {i}
der Korrespondent {m} muhabir {i}
der Korrespondent {m} yazışmaları yürüten görevli {i}