DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
anderartig {adj} başka cinsten {s}
änderbar {adj} değiştirilebilir {s}
andere {adj} başka {s}
andere {adj} değişik {s}
andere {adj} diğer {s}
andere {adj} farklı {s}
andere {adj} muhtelif {s}
andere {adj} öbür {s}
andere {adj} öteki {s}
andere Kinder {allg} diğer çocuklar {allg}
andere Saiten aufziehen {allg} birinin anlayacağı dilde konuşmak {allg}
anderen Sinnes werden {allg} caymak {allg}
anderen Sinnes werden {allg} fikrini degiştirmek {allg}
anderen Sinnes werden {allg} fikrini değiştirmek {allg}
anderenfalls {adv} aksi takdirde {adv}
anderenfalls {adv} yoksa {adv}
anderenteils {adv} diğer yandan {adv}
anderenteils {adv} öte yandan {adv}
anderer {a} başka {a}
anderer {adv} başkası {adv}
anderer {a} değişik {a}
anderer {adv} diğer {adv}
anderer {adv} diğeri {adv}
anderer {a} farklı {a}
andererseits {adv} diğer taraftan {adv}
andererseits {a} diğer yandan {a}
andererseits {a} öte yandan {a}
anderes {a} başka {a}
anderes {a} diğer {a}
andermal {adv} başka defa {adv}
andermal {adv} başka sefer {adv}
ändern {v} başkalaştırmak {v}
ändern {v} değişiklik yapmak {fi}
ändern {v} değiştirmek {v}
ändern {v} düzeltmek {v}
ändern {v} tadil etmek {v}
ändern {v} değişmek {fi}
andernfalls {adv} aksi takdirde {adv}
andernfalls {adv} yoksa {adv}
andernorts {adv} başka yerde {adv}
anders {adv} başka surette {adv}
anders {a} başka tarzda {a}
anders {adv} başka türlü {adv}
anders {adv} başkaca {adv}
anders {adv} yeni bir surette {adv}
anders {adv} yeni bir tarzda {adv}
anders ausgedrückt {adv} başka bir ifadeyle {adv}
anders aussehen {allg} farklı görünmek {allg}
anders besinnen {v} fikrini değiştirmek {fi}
anders entschließen {allg} kararını değiştirmek {allg}
anders gesinnt {allg} aykırı düşünceli {allg}
anders gesinnt {allg} ayrı düşüncede {allg}
anders gesinnt {allg} ayrı inançta {allg}
andersartig {adv} ayrı {adv}
andersartig {adv} değişik {adv}
andersartig {adv} farklı {adv}
die Andersartigkeit {f} ayrılık {i}
die Andersartigkeit {f} değişiklik {i}
die Andersartigkeit {f} farklılık {i}
andersdenken {v} başka türlü düşünmek {fi}
andersdenken {v} farklı düşünmek {fi}
andersdenkend {adv} değişik fikir sahibi {adv}
der Andersdenkende {m} farklı düşünen {i}
anderseits {adv} buna karşın {adv}
anderseits {a} diğer taraftan {a}
anderseits {adv} öte yandan {adv}
andersfarbig {adv} başka renkte {adv}
andersfarbig {adv} değişik renkte {adv}
andersfarbig {adv} farklı renkte {adv}
der Andersgesinnte {m} başka fikir sahibi {i}
der Andersgesinnte {m} farklı düşünen {i}
andersgläubig {adj} farklı dinden {s}
andersherum {a} aksi yöne {a}
andersherum {adv} başka istikamete {adv}
andersherum {a} başka türlü {a}
andersherum {adv} farklı yöne {adv}
anderssprachig {adv} başka dilde yazılmış {adv}
anderssprachig {adv} farklı dilden konuşan {adv}
anderssprachig {adj} farklı dil konuşan {s}
anderswie {adv} başka çeşit {adv}