DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
abschaben {v} kazımak {fi}
abschaben {v} üstünü kazıyarak veya yontarak temizlemek {fi}
abschaben {allg} aşınmak {allg}
abschaben {allg} eskimek {allg}
abschaben {allg} havı dökülmek {allg}
abschaben {allg} tiftiklenmek {allg}
der abschaben rast Zufall {m} raspalamak {i}
das Abschabsel {n} deri kazıntısı {i}
das Abschabsel {n} kazıntı {i}
abschaffen {v} artık kullanmamak {fi}
abschaffen {v} bertaraf etmek {fi}
abschaffen {v} feshetmek {fi}
abschaffen {v} ıslah etmek {fi}
abschaffen {v} işten çıkarmak {fi}
abschaffen {v} kaldırmak {fi}
abschaffen {v} lağvetmek {fi}
abschaffen {v} ortadan kaldırmak {fi}
die Abschaffung {f} feshetme {i}
die Abschaffung {f} fesih {i}
die Abschaffung {f} kaldırma {i}
die Abschaffung {f} lağıv {i}
die Abschaffung {f} lağvetme {i}
die Abschaffung {f} ortadan kaldırma {i}
die Abschaffung {f} vazgeçme {i}
die Abschaffung {f} yasaklama {i}
Abschaffung der Zölle {allg} gümrüklerin ortadan kaldırılması {allg}
abschälen {v} kabuğunu çıkarmak {fi}
abschalten {v} artık dinlememek {fi}
abschalten {v} elektriği kesmek {fi}
abschalten {v} kapamak {fi}
abschalten {v} kulak asmamak {fi}
abschalten {v} kulak vermemek {fi}
abschatten {v} [Foto]degradasyon yapmak {fi}
abschatten {v} gölge vermek {fi}
abschatten {v} gölgelemek {fi}
abschatten {v} nüanslamak {fi}
abschattieren {v} gölge vermek {fi}
abschattieren {v} gölgelemek {fi}
abschattieren {v} nüanslamak {fi}
die Abschattung {f} gölgelik {i}
die Abschattung {f} ışık siperi {i}
die Abschattung {f} nüans {i}
die Abschattung {f} nüanslama {i}
abschätzen {v} değer biçmek {fi}
abschätzen {v} değerini tahmin etmek {fi}
abschätzen {v} değerlendirmek {fi}
abschätzen {v} kestirmek {fi}
abschätzen {v} tahmin etmek {fi}
abschätzen {v} takdir etmek {fi}
abschätzig {adj} hor bakan {s}
abschätzig {adj} hor gören {s}
abschätzig {a} küçültücü {a}
abschätzig {adj} küçümseyen {s}
abschätzig {adj} küçümseyici {s}
die Abschätzung {f} değer biçme {i}
die Abschätzung {f} kestirme {i}
die Abschätzung {f} tahmin {i}
die Abschätzung {f} takdir {i}
die Abschätzungskommission {f} [Handel]kıymet takdir komisyonu {i}
abschaufeln {v} kürekle kaldırmak {fi}
abschaufeln {v} küreklemek {fi}
abschaufeln {v} küremek {fi}
der Abschaum {m} ayaktakımı {i}
der Abschaum {m} köpük {i}
der Abschaum {m} yüzkarası {i}
Abschaum der Menschheit {allg} insanlığın yüzkarası {allg}
abschäumen {v} köpüğünü almak {fi}
abschäumen {v} köpüğünü gidermek {fi}
abscheiden {v} ayırmak {fi}
abscheiden {itr} ayrılıp gitmek {itr}
abscheiden {v} bölmek {fi}
abscheiden {itr} ölmek {itr}
abscheiden {itr} vefat etmek {itr}
der Abscheider {m} [Tec]ayırıcı {i}
der Abscheider {m} [Tec]separatör {i}
die Abscheidung {f} ayırma {i}
die Abscheidung {f} ayrılma {i}
abscheren {v} koyun kırpmak {fi}
abscheren {v} makasla kesmek {fi}
abscheren {v} saçını kesmek {fi}