TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hesapla ilgili {s} rechnerisch {adj}
hesaplama {i} die Ausrechnung {f}
hesaplama {i} die Bemessung {f}
hesaplama {i} die Berechnung {f}
hesaplama {i} die Kalkulation {f}
hesaplama {i} die Kalkulierung {f}
hesaplama {i} die Rechnung {f}
hesaplama birimi {i} die Berechnungseinheit {f}
hesaplama değeri {i} der Kalkulationswert {m}
hesaplama esas matrahı {i} die Berechnungsgrundlage {f}
hesaplama esası {i} die Bemessungsgrundlage {f}
hesaplama esası {i} die Kalkulationsgrundlage {f}
hesaplama faktörü {i} der Kalkulationsfaktor {m}
hesaplama formülü {i} der Berechnungsschlüssel {m}
hesaplama marjı {i} die Kalkulationsspanne {f}
hesaplama ödevi {i} die Rechenaufgabe {f}
hesaplama şekli {i} die Berechnungsart {f}
hesaplama süresi {i} der Bemessungszeitraum {m}
hesaplama süresi {i} der Berechnungszeitraum {m}
hesaplama tablosu {i} die Berechnungstafel {f}
hesaplama tarzı {i} die Berechnungsweise {f}
hesaplama usulü {i} die Rechnungsart {f}
hesaplama yanlışlığı {i} der Rechenfehler {m}
hesaplama yazılımı {i} [biliş]das Kalkulationsprogramm {n}
hesaplama yöntemi {i} das Abrechnungsverfahren {n}
hesaplamadan {adv} drauflos {adv}
hesaplamadan {allg} ohne Berechnung {allg}
hesaplamak {fi} anrechnen {v}
hesaplamak {fi} ausrechnen {v}
hesaplamak {fi} bemessen {v}
hesaplamak {fi} berechnen {v}
hesaplamak {fi} einräumen {v}
hesaplamak {v} errechnen {v}
hesaplamak {v} kalkulieren {v}
hesaplamak {fi} Rechnen {v}
hesaplamaya esas olan tutarlar {ç} die Ausgangszahlen {pl}
hesaplanamayan riziko {i} das Restrisiko {n}
hesaplanamaz {s} unmessbar {adj}
hesaplanan fiyat {i} der Kalkulationspreis {m}
hesaplanır {a} berechenbar {a}
hesaplanma {i} die Berechnung {f}
hesaplanması mümkün olmayan durumlar {ç} die Imponderabilien {pl}
hesaplanmış {s} festgesetzt {adj}
hesaplanmış fiyat {allg} festgesetzter Preis {allg}
hesaplanmış saat ücreti {i} der Kalkulationsstundensatz {m}
hesaplar {i} die Gebarung {f}
hesaplar {ç} die Konten {pl}
hesaplar arasında uyum sağlamak {allg} [tic]Konten abstimmen {allg}
hesaplara geçmemiş kalem {i} der Durchlaufposten {m}
hesaplarda uyum sağlama {i} die Kontenabstimmung {f}
hesaplarda uyum sağlamak {allg} Konten abstimmen {allg}
hesaplardan tahdidatın kaldırılması kaydının iptali {allg} Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten {allg}
hesapla ayarlama {i} die Kontenabgleichung {f}
hesapla ayarlama {i} die Kontenabstimmung {f}
hesapla ayarlama {i} die Kontenglattstellung {f}
hesapla dağıtmak {allg} Konten aufgliedern {allg}
hesapla düzeltmek {allg} Konten abrechnen {allg}
hesapla düzeltmek {allg} Konten ausgleichen {allg}
hesapla gözden geçirme {i} die Kontenüberprüfung {f}
hesapla gözden geçirmek {allg} [tic]Konten überprüfen {allg}
hesapla kapama {i} der Buchabschluss {m}
hesapla kapama {i} die Kontenabrechnung {f}
hesapla kapama {i} der Kontenabschluss {m}
hesapla kesişme {i} die Kontenabrechnung {f}
hesapla sınıflandırma {i} die Kontengliederung {f}
hesapların mutabakatı {i} die Kontoabstimmung {f}
hesaplaşma {i} die Abrechnung {f}
hesaplaşma {i} die Aufrechnung {f}
hesaplaşma {i} [tic]das Revirement {n}
hesaplaşma günü {i} der Abrechnungstag {m}
hesaplaşma günü {allg} der Tag der Abrechnung {allg}
hesaplaşma günü {i} der Liquidationstag {m}
hesaplaşma tarihi {i} der Liquidationstermin {m}
hesaplaşmak {fi} abrechnen {v}
hesaplaşmak {v} verrechnen {v}
hesaplaşmaya çağırmak {fi} vorknüpfen {v}
hesaplayarak bulmak {v} berechnen {v}
hesaplayarak göstermek {fi} vorrechnen {v}
hesaplayarak sonucu bulmak {fi} ausrechnen {v}
hesaplayıcı {i} der Kalkulator {m}
Indirekte Treffer
en basit hesapla {allg} gering gerechnet {allg}
hesapla ilgili {s} rechnerisch {adj}