TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çağıl çağıl akmak {fi} dahinplätschern {v}
çağıldamak {fi} plätschern {v}
çağıldamak {fi} rauschen {v}
çağıltı {i} das Geriesel {n}
çağımızda {allg} in unserer Zeit {allg}
çağın anlayışı {i} der Zeitgeist {m}
çağın genel görünümü {i} das Zeitbild {n}
çağın zihniyeti {i} der Zeitgeist {m}
çağıran {i} der Rufer {m}
çağırarak uzaklaştırmak {fi} wegrufen {v}
çağırılmış {a} bestellt {a}
çağırış {i} der Anruf {m}
çağırış {i} der Ausruf {m}
çağırış {i} das Geschrei {n}
çağırma {i} der Abruf {m}
çağırma {i} der Anruf {m}
çağırma {i} der Appell {m}
çağırma {i} der Aufruf {m}
çağırma {i} der Aufschrei {m}
çağırma {i} der Ausruf {m}
çağırma {i} die Berufung {f}
çağırma {i} die Lockung {f}
çağırma {i} der Ruf {m}
çağırma cihazı {i} die Rufanlage {f}
çağırma işareti {i} das Rufzeichen {n}
çağırma sinyali {i} das Rufsignal {n}
çağırma zili {i} die Anrufglocke {f}
çağırmak {fi} anrufen {v}
çağırmak {fi} aufrufen {v}
çağırmak {fi} ausrufen {v}
çağırmak {fi} beiziehen {v}
çağırmak {v} berufen {v}
çağırmak {fi} beschwören {v}
çağırmak {v} bestellen {v}
çağırmak {fi} ein Lied singen {v}
çağırmak {fi} einbenennen {v}
çağırmak {fi} einberufen {v}
çağırmak {fi} einladen {v}
çağırmak {fi} fortrufen {v}
çağırmak {fi} heraufbeschwören {v}
çağırmak {fi} herbestellen {v}
çağırmak {fi} herrufen {v}
çağırmak {fi} hinzuziehen {v}
çağırmak {allg} holen lassen {allg}
çağırmak {fi} kommen lassen {v}
çağırmak {v} laden {v}
çağırmak {itr} rufen {itr}
çağırmak {fi} versammeln {v}
çağırtkan {i} der Lockvogel {m}
çağırtmak {v} schicken {v}
Indirekte Treffer
adölesans çağı {i} die Adoleszenz {f}
ağaçlık çağı {i} das Baumholz {n}
altın çağı {i} die Glanzzeit {f}
altın çağı {i} die Blüte {f}
askerlik çağı {i} [ask]das Wehrdienstalter {n}
atom çağı {i} das Atomzeitalter {n}
aydınlanma çağı {i} der Aufklärungszeitalter {m}
barok çağı {i} die Barockzeit {f}
barok çağı {nm} barock {nm}
bilgisayar çağı {i} [biliş]die Computergeneration {f}
bilgisayar çağı {i} das Computerzeitalter {n}
buluğ çağı {i} die Pubertät {f}
buluğ çağı {i} die Entwicklungszeit {f}
buluğ çağı {i} das Entwicklungsalter {n}
büyüme çağı {allg} jugendliches Alter {allg}
buzul çağı {i} die Glasialzeit {f}
buzul çağı {i} die Eiszeit {f}
buzul çağı öncesinden {s} [yerb]präglazial {adj}
çocukluk çağı {i} der Kinderzeitalter {m}
çocukluk çağı {i} das Knabenalter {n}
çocukluk çağı {i} die Kindheit {f}
çocukluk çağı {i} das Kindesbein {n}
çocukluk çağı {i} das Kindesalter {n}
delikanlılık çağı {i} der Jünglingsalter {m}
delikanlılık çağı {i} die Adoleszenz {f}
ergenlik çağı {i} die Entwicklungszeit {f}
ergenlik çağı {ç} die Entwicklungsjahre {pl}
ergenlik çağı {i} das Entwicklungsalter {n}
ergenlik çağı {i} die Pubertät {f}
ergenlik çağı gelmemiş kişi {i} der Halbwüchsiger {m}
ergenlikteki haylazlık çağı {ç} die Flegeljahre {pl}
erkeklik çağı {i} das Mannesalter {n}
gelişme çağı {ç} die Entwicklungsjahre {pl}
gençlik çağı {i} die Jugendzeit {f}
gençlik çağı {allg} jugendliches Alter {allg}
gençlik çağı {i} das Jugendalter {n}
gençlik çağı {i} der Jungwuchs {m}
gençlik çağı duyguları {ç} die Frühlingsgefühle {pl}
kızlık çağı {ç} die Mädchenjahre {pl}
okul çağı {i} das Schulalter {n}
oyun çağı {i} das Spielalter {n}
sanayileşme çağı {i} das Maschinenzeitalter {n}
sıklık çağı {i} die Dickung {f}
şövalyelik çağı {i} die Ritterzeit {f}
Triyas çağı {i} [yerb]die Trias {f}
yağmur çağı {i} die Pluvialzeit {f}
yaşamın en verimli çağı {allg} in der Blüte des Lebens {allg}
yeniden doğuş çağı {i} die Renaissance {f}
yetişkinlik çağı {i} das Erwachsensein {n}
yetişkinlik çağı {i} der Erwachsenalter {m}