DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Wahrheit {f} doğru {i}
die Wahrheit {f} gerçek {i}
die Wahrheit {f} hakikat {i}
der Wahrheitsbeweis {m} gerçekleri belgeleyici delil {i}
der Wahrheitsbeweis {m} iddiada bildirilen vakıanın doğruluğunu ispat {i}
der Wahrheitsbeweis {m} kanıt {i}
wahrheitsgemäß {adj} aslına sadık {s}
wahrheitsgemäß {adj} gerçeğe uygun {s}
wahrheitsgetreu {adj} aslına sadık {s}
wahrheitsgetreu {adj} gerçeğe uygun {s}
die Wahrheitsliebe {f} doğru söyleme alışkanlığı {i}
die Wahrheitsliebe {f} gerçekleri sevme {i}
die Wahrheitspflicht {f} olayları eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde açıklama zorunluluğu {i}
der Wahrheitssinn {m} gerçeğin hangisi olduğunu fark edebilme {i}
der Wahrheitssinn {m} gerçekleri anlama {i}
die Wahrheitsverneinung {f} [Rel.]küfür {i}
wahrheitswidrig {adj} gerçeğe aykırı {s}
Indirekte Treffer
der Wahrheit entrückt sein {allg} gerçeklerden uzak olmak {allg}
der Wahrheit nahe kommen {allg} gerçeğe yaklaşmak {allg}
die nackte Wahrheit {allg} katıksız gerçek {allg}
die nackte Wahrheit {allg} gerçeğin ta kendisi {allg}
die nackte Wahrheit {allg} çıplak gerçek {allg}
die nackte Wahrheit {allg} acı gerçek {allg}
die Wahrheit entstellen {allg} gerçeği çarpıtmak {allg}
die Wahrheit sagen {allg} gerçeği söylemek {allg}
die Wahrheit sprechen {allg} gerçeği söylemek {allg}
jemandem die ungeschminkte Wahrheit sagen {allg} gerçekleri birinin yüzüne vurmak {allg}
pure Wahrheit {allg} acı gerçek {allg}
pure Wahrheit {allg} gerçeğin ta kendisi {allg}
reine Wahrheit {allg} gerçeğin ta kendisi {allg}
Verbergen der Wahrheit {allg} [Rel.]küfür {allg}
volle Wahrheit {allg} tüm gerçek {allg}