DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verebben {itr} azalmak {itr}
verebben {itr} durulmak {itr}
verebben {itr} kaybolmak {itr}
verebben {itr} sessizleşmek {itr}
veredeln {v} [Bot.]asilleştirmek {v}
veredeln {v} [Bot.]ıslah etmek {v}
veredeln {v} [Berg]işlemek {v}
veredeln {v} [Bot.]mükemmelleştirmek {v}
veredelte Erzeugnisse {allg} arıtılmış ürünler {allg}
die Veredelung {f} [Bot.]değerli hale getirme {i}
die Veredelung {f} [Bot.]ıslah {i}
die Veredelung {f} [Berg]işleme {i}
die Veredelung {f} [Bot.]mükemmelleştirme {i}
verehelichen {v} evlenmek {fi}
die Verehelichung {f} evlilik {i}
verehren {v} çok sevmek {v}
verehren {v} hediye etmek {fi}
verehren {v} hürmet etmek {fi}
verehren {v} hürmet göstermek {v}
verehren {v} saygı göstermek {v}
verehren {v} saymak {v}
verehren {v} tapmak {v}
der Verehrer {m} aşık {i}
der Verehrer {m} delicesine aşık {i}
der Verehrer {m} hayran {i}
der Verehrer {m} saygı duyan kimse {i}
der Verehrer {m} saygı gösteren kimse {i}
der Verehrer {m} tapan {i}
der Verehrer {m} tutkun {i}
der Verehrer {m} vurgun {i}
die Verehrerin {f} aşık {i}
die Verehrerin {f} hayran {i}
die Verehrerin {f} vurgun {i}
verehrt {adj} muhterem {s}
verehrt {adj} sayın {s}
der Verehrung {m} çok sevme {i}
der Verehrung {m} hürmet {i}
der Verehrung {m} kutsallaştırma {i}
der Verehrung {m} saygı {i}
der Verehrung {m} tapma {i}
der Verehrung {m} yüceltme {i}
verehrungswürdig {adj} muhterem {s}
verehrungswürdig {adj} saygıdeğer {s}
vereidigen {v} ant içirmek {fi}
vereidigen {v} yemin ettirmek {v}
vereidigen {v} yemin vermek {fi}
vereidigt {adj} yeminli {s}
vereidigter Buchsachverständiger {allg} yeminli mali müşavir {allg}
vereidigter Dolmetscher {allg} yeminli çevirmen {allg}
vereidigter Dolmetscher {allg} yeminli tercüman {allg}
die Vereidigung {f} yemin ettirme {i}
die Vereidigung {f} yemin verme {i}
der Verein {m} beraberlik {i}
der Verein {m} birlik {i}
der Verein {m} cemiyet {i}
der Verein {m} dernek {i}
der Verein {m} kulüp {i}
der Verein {m} [Sp]spor kulübü {i}
vereinbar {adj} birleşebilir {s}
vereinbar {adj} birleştirilebilir {s}
vereinbar {adj} uyuşabilir {s}
vereinbaren {v} anlaşmak {fi}
vereinbaren {itr} anlaştırmak {itr}
vereinbaren {itr} birleştirmek {itr}
vereinbaren {itr} birlik haline getirmek {itr}
vereinbaren {itr} kararlaştırmak {itr}
die Vereinbarkeit {f} bağdaşırlık {i}
vereinbart {adj} kararlaştırılmış {s}
vereinbarte Bedingungen {allg} sözleşmeli koşullar {allg}
vereinbarte Frist {allg} anlaşmalı süre {allg}
vereinbarte Frist {allg} kararlaştırılan süre {allg}
vereinbarte Leistung {allg} kararlaştırılan ödeme {allg}
vereinbarte Leistung {allg} kararlaştırılan verim {allg}
die Vereinbarung {f} anlaşma {i}
die Vereinbarung {f} kararlaştırma {i}
die Vereinbarung {f} randevu {i}
die Vereinbarung {f} sözleşme {i}
die Vereinbarung {f} [ökon.]protokol {i}
das Vereinbarungsdarlehen {n} anlaşma ödüncü {i}
vereinbarungsgemäß {adv} kararlaştırıldığı gibi {adv}