DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Moral {f} ahlak {i}
die Moral {f} ders {i}
die Moral {f} etik {i}
die Moral {f} görev bilinci {i}
die Moral {f} ibret {i}
die Moral {f} ahlakı {i}
die Moral {f} kıssa {i}
die Moral {f} maneviyat {i}
die Moral {f} moral {i}
die Moral {f} ruh hali {i}
die Moral {f} ruhsal durum {i}
der Moralapostel {m} ahlak hocası {i}
das Moralin {n} ahlaki açıdan ikiyüzlülük {i}
das Moralin {n} riyakarlık {i}
moralinsauer {adj} ahlaki açıdan iki yüzlü {s}
moralisch {adj} ahlaki {s}
moralisch {adj} ahlaksal {s}
moralisch {a} manevi {a}
moralisch {a} törel {a}
moralisch {a} töresel {a}
moralisch bedenklich {allg} hafif {allg}
moralisch gefestigt {allg} ahlaklı {allg}
moralisieren {itr} ahlak dersi çıkarmak {itr}
moralisieren {itr} ahlak üzerinde düşünceler açıklamak {itr}
moralisieren {itr} ahlaki öğütler vermek {itr}
moralisieren {itr} moralize etmek {itr}
der Moralist {m} ahlak filozofu {i}
der Moralist {m} ahlak öğretmeni {i}
der Moralist {m} ahlak savunucusu {i}
der Moralist {m} ahlakçı {i}
die Moralität {f} ahlak {i}
die Moralität {f} ahlaka uygunluk {i}
die Moralität {f} ahlaklılık {i}
die Moralität {f} dini oyun {i}
die Moralität {f} moralite {i}
die Moralpredigt {f} azarlama {i}
die Moralpredigt {f} ikaz etme {i}
die Moralpredigt {f} uyarma {i}
die Moräne {f} buzultaş {i}
die Moräne {f} moren {i}
der Morast {m} batak {i}
der Morast {m} bataklık {i}
der Morast {m} bataklıklı yer {i}
morastig {adj} batak {s}
morastig {adj} bataklık {s}
morastig {a} sulak {a}
das Moratorium {n} [Handel]borçların kanunlar uyarınca ertelenmesi {i}
das Moratorium {n} [Handel]moratoryum {i}
morbid {adj} [mil.]çürük {s}
morbid {adj} hastalıklı {s}
morbid {adj} marazi {s}
morbid {adj} sakatlığı olan {s}
die Morchel {f} [Bot.]kuzu göbeği {i}
der Morchel {m} kuzugöbeği {i}
der Morchel {m} kuzumantarı {i}
der Mordanschlag {m} cana kasıt {i}
der Mordanschlag {m} cinayet planı {i}
der Mordanschlag {m} cinayet planlaması {i}
der Mordanschlag {m} öldürme girişimi {i}
morden {v} adam öldürmek {v}
morden {v} birini vurmak {fi}
morden {v} suç işlemek {v}
morden {itr} cinayet suçu işlemek {itr}
morden {v} katletmek {fi}
der Mörder {m} adam öldürme {i}
der Mörder {m} cinayet {i}
der Mörder {m} katil {i}
der Mörder {m} cinayet {i}
der Mörder {m} cani {i}
der Mörder {m} katil {i}
die Mördergrube {f} batakhane {i}
die Mördergrube {f} cani yatağı {i}
die Mörderin {f} cani {i}
die Mörderin {f} katil {i}
mörderisch {adj} caniyane {s}
mörderisch {adj} dayanılmaz {s}
mörderisch {adj} dehşetli {s}
mörderisch {adj} katlanılmaz {s}
mörderisch {adj} korkunç {s}
mörderisch {adj} müthiş {s}