DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Litanei {f} [Rel.]adamı ile cemaat arasında karşılıklı okunan uzun dua {i}
die Litanei {f} [Rel.]can sıkıcı konuşma {i}
das Litauen {n} Litvanya {i}
der Litauer {m} Litvanyalı {i}
litauisch {adj} Litvanya ile ilgili {s}
das Litauisch {n} [Sprachw]Litvanca {i}
litauische Sprache {allg} Litvanya dili {allg}
der Liter {m} litre {i}
das Literal {n} literal {i}
das Literal {n} öztanımlı simge {i}
der Literarhistoriker {m} edebiyat tarihçisi {i}
literarhistorisch {adj} edebiyat tarihiyle ilgili {s}
literarisch {adj} edebi {s}
literarisch {adj} yazınsal {s}
literarische Tätigkeit {allg} edebiyatçılık {allg}
literarischer Diebstahl {allg} çalıntı eser {allg}
literarischer Diebstahl {allg} intihal {allg}
der Literat {m} edip {i}
der Literat {m} yazar {i}
die Literatur {f} bir bilim alanında yazılmış eserler {i}
die Literatur {f} edebiyat {i}
die Literatur {f} literatür {i}
die Literatur {f} yazılı eserler {i}
die Literatur {f} yazın {i}
die Literatur {f} yazınbilim {i}
die Literaturangaben {pl} kaynakça {ç}
der Literaturbetrieb {m} [Lit.]edebiyat faaliyeti {i}
das Literaturdenkmal {n} değerli edebi eser {i}
die Literaturgeschichte {f} edebiyat tarihi {i}
der Literaturhistoriker {m} edebiyat tarihçisi {i}
der Literaturkenner {m} edebiyatçı {i}
die Literaturkritik {f} edebi eleştiri {i}
die Literaturkritik {f} edebi eserlerin eleştirisi {i}
der Literaturkritiker {m} edebiyat eleştirmeni {i}
der Literaturpreis {m} edebiyat ödülü {i}
die Literatursprache {f} edebi dil {i}
die Literatursprache {f} edebiyat dili {i}
die Literatursprache {f} yazın eserlerinde kullanılan yazı dili {i}
die Literaturwissenschaft {f} edebiyat bilimi {i}
die Literaturwissenschaft {f} yazınbilim {i}
literweise {adv} litre litre {adv}
die Litfasssäule {f} ilan sütunu {i}
die Litfasssäule {f} reklam sütunu {i}
das Lithium {n} [Chem.]lityum {i}
der Lithograf {m} litograf {i}
der Lithograf {m} taş basmacı {i}
die Lithografie {f} litografya {i}
die Lithografie {f} taş basması {i}
lithografieren {v} taş basması yapmak {v}
lithografisch {adj} litografik {s}
die Lithographie {f} litografya {i}
die Lithographie {f} taşbasma {i}
die Lithologie {f} kayaçlar bilgisi {i}
die Lithologie {f} litoloji {i}
die Lithologie {f} taşbilim {i}
das Lithopon {n} litofon {i}
die Lithosphäre {f} [Geol]litosfer {i}
die Lithosphäre {f} [Geol]taş küre {i}
die Lithosphäre {f} [Geol]taşyuvar {i}
die Lithotomie {f} [Med.]böbrek veya safra kesesinden ameliyatla taş alma {i}
die Lithotomie {f} [Med.]litotomi {i}
die Lithotripsie {f} litotripsi {i}
die Lithotripsie {f} litotriptör aracılığı ile mesane içindeki taşların ezilmesi {i}
die Litotes {f} arıksayış {i}
die Litotes {f} yeğinseme {i}
die Liturgie {f} [Rel.]din adamı ve cemaat arasında karşılıklı olarak okunan uzun dua {i}
die Liturgie {f} [Rel.]dini törenlerde usul ve sıra {i}
die Liturgie {f} liturya {i}
die Liturgio {f} [Rel.]liturya {i}
die Litze {f} büküntü {i}
die Litze {f} ip {i}
die Litze {f} kablo {i}
die Litze {f} kaytan {i}
die Litze {f} kordon {i}
die Litze {f} sicim {i}
die Litze {f} sırma şerit {i}
der Litzenbesatz {m} fitil {i}
der Litzenbesatz {m} suyolu {i}
das Litzenseil {n} fitilli halat {i}