DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
dun {adj} bitkin {s}
dun {adj} geberik {s}
dun {adj} kafası kıyak {s}
dun {adj} sarhoş {s}
dun {adj} yorgun {s}
die Dune {f} ince kuştüyü {i}
die Düne {f} [Geo]kumlu {i}
die Düne {f} [Geo]kumul {i}
die Dünenaufforstung {f} kumlu bölgelerin ağaçlandırılması {i}
der Dünenhafer {m} [Bot.]kumsal çalısı {i}
der Dünenhafer {m} [Bot.]kumul çalısı {i}
der Dung {m} fışkı {i}
der Dung {m} gübre {i}
die Düngefabrik {f} suni gübre fabrikası {i}
der Düngekalk {m} gübreleme kireci {i}
das Düngemittel {n} fışkı {i}
das Düngemittel {n} gübre {i}
die Düngemittelfabrik {f} gübre fabrikası {i}
der Düngemittelhersteller {m} gübre üreticisi {i}
düngen {v} gübrelemek {v}
das Düngepulver {n} toz halinde gübre {i}
der Dünger {m} fışkı {i}
der Dünger {m} gübre {i}
das Düngerbedürfnis {n} gübre gereksinimi {i}
das Düngerbedürfnis {n} gübre ihtiyacı {i}
die Düngererde {f} gübreli toprak {i}
der Düngerhaufen {m} gübre yığını {i}
die Düngerspritzmaschine {f} gübreleme makinesi {i}
die Düngerstreumaschine {f} gübreleme makinesi {i}
die Düngerwirtschaft {f} gübre ticareti {i}
die Düngerwirtschaft {f} gübrecilik {i}
der Düngesalz {m} gübre maddesi {i}
die Dunggrube {f} gübre çukuru {i}
die Düngung {f} fışkılama {i}
die Düngung {f} gübreleme {i}
der Dunit {m} [Berg]dünit {i}
dunkel {adj} belirsiz {s}
dunkel {adj} bilinmeyen {s}
dunkel {a} bulanık {a}
dunkel {adj} can sıkıcı {s}
dunkel {adj} çözülmesi zor {s}
dunkel {adj} esmer {s}
dunkel {adj} hüzün verici {s}
dunkel {adj} hüzünlendirici {s}
dunkel {adj} ışıksız {s}
das Dunkel {n} karanlık {i}
das Dunkel {n} karartı {i}
dunkel {adj} koyu {s}
dunkel {adj} kuytu {s}
dunkel {a} loş {a}
dunkel {adj} meçhul {s}
dunkel {a} muğlak {a}
dunkel {a} müphem {a}
dunkel {adj} sıkıntılı {s}
dunkel {adj} şüpheli {s}
der Dünkel {m} gurur {i}
der Dünkel {m} kendini beğenmişlik {i}
der Dünkel {m} kibir {i}
der Dünkel {m} kurum {i}
der Dünkel {m} tafra {i}
der Dünkel {m} tavır {i}
dunkel werden {allg} karanlık basmak {allg}
dunkel werden {allg} kararmak {allg}
die Dunkeladaption {f} gözlerin karanlığa intibakı {i}
dunkelblau {adj} lacivert {s}
dunkelblond {adj} koyu kumral {s}
dunkelblond {a} kumral {a}
dunkelbraun {adj} doru {s}
dunkelbraun {adj} esmer {s}
dunkelbraun {a} kara yağız {a}
dunkelbraun {adj} koyu kahverengi {s}
dunkelfarbig {adj} koyu renkli {s}
die Dunkelfärbung {f} koyu renk ile boyama {i}
dunkelgrau {adj} kurşun rengi {s}
dunkelgrau {adj} kurşuni {s}
dunkelgrün {adj} koyu yeşil {s}
dünkelhaft {adj} edalı {s}
dünkelhaft {adj} gururlu {s}
dünkelhaft {adj} kendini beğenmiş {s}
dünkelhaft {adj} kibirli {s}