DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Sprachatlas {m} [Sprachw]dil atlası {i}
der Sprachatlas {m} [Sprachw]dil coğrafyası haritası {i}
die Sprachaufzeichnung {f} ses kaydı {i}
die Sprachbarriere {f} dil engeli {i}
die Sprachbarriere {f} [Sprachw]dilsel gelişmenin engellenmesi {i}
die Sprachbarriere {f} iletişim zorlukları {i}
sprachbegabt {adj} dile karşı yetenekli {s}
die Sprachbegabung {f} dil yeteneği {i}
der Sprachbund {m} [Sprachw]dil grubu {i}
der Sprachbund {m} [Sprachw]komşu dil grubu {i}
das Sprachdenkmal {n} [Sprachw]dilsel açıdan yazılı belge {i}
das Sprachdiplom {n} dil diploması {i}
die Sprache {f} dil {i}
die Sprache {f} konuşma {i}
die Sprache {f} konuşma biçimi {i}
die Sprache {f} konuşma yeteneği {i}
die Sprache {f} lisan {i}
die Sprache {f} sözel ifade {i}
die Sprache {f} üslup {i}
die Sprachebene {f} dil düzeyi {i}
die Spracheigenheit {f} dil özelliği {i}
die Spracheinheit {f} dil birliği {i}
das Sprachengesetz {n} resmi dilin kullanılması hakkında yasa {i}
die Sprachenschule {f} dil okulu {i}
die Sprachenschule {f} lisan okulu {i}
die Sprachentwicklung {f} dil gelişimi {i}
der Spracherwerb {m} anadilini öğrenme {i}
der Spracherwerb {m} [Sprachw]dil edinimi {i}
die Sprachfamilie {f} [Sprachw]dil ailesi {i}
die Sprachfamilie {f} [Sprachw]dilsel grup {i}
der Sprachfehler {m} [Sprachw]gramer hatası {i}
der Sprachfehler {m} konuşma bozukluğu {i}
der Sprachfehler {m} [Sprachw]konuşma hatası {i}
die Sprachfertigkeit {f} akıcılık {i}
die Sprachförderung {f} dil öğrenim desteği {i}
die Sprachförderung {f} dil öğrenme teşviği {i}
die Sprachförderung {f} lisan öğrenme teşviği {i}
der Sprachführer {m} dil rehberi {i}
der Sprachführer {m} konuşma kılavuzu {i}
der Sprachgebrauch {m} ağız {i}
der Sprachgebrauch {m} dil alışkanlıkları {i}
der Sprachgebrauch {m} dil kullanımı {i}
der Sprachgebrauch {m} şive {i}
das Sprachgefühl {n} dil duygusu {i}
die Sprachgeografie {f} [Sprachw]dilbilimsel coğrafya {i}
die Sprachgeografie {f} [Sprachw]dilsel coğrafya {i}
die Sprachgesellschaft {f} dil kurumu {i}
sprachgewandt {adj} iyi konuşan {s}
die Sprachinsel {f} [Sprachw]dil adası {i}
die Sprachinsel {f} [Sprachw]etrafındakilerden farklı dilde konuşan küçük bölge {i}
der Sprachkalender {m} dil takvimi {i}
die Sprachkarte {f} dil haritası {i}
die Sprachkompetenz {f} dile hakimiyet derecesi {i}
der Sprachkongress {m} dil kongresi {i}
der Sprachkongress {m} dil kurultayı {i}
die Sprachkultur {f} dil kültürü {i}
sprachkundig {adj} bir yabancı dili iyi bilen {s}
der Sprachkurs {m} dil kursu {i}
das Sprachlabor {n} dil laboratuarı {i}
das Sprachlabor {n} dil laboratuvarı {i}
das Sprachlabor {n} yabancı dil laboratuarı {i}
die Sprachlehre {f} [Sprachw]dilbilgisi {i}
die Sprachlehre {f} gramer {i}
der Sprachlehrer {m} dil öğretmeni {i}
sprachlich {adj} dil alanında {s}
sprachlich {adj} dile ait {s}
sprachlich {adj} dilsel {s}
sprachlos {adj} afallamış {s}
sprachlos {adj} dili tutulmuş {s}
sprachlos {adj} dilini yutmuş gibi {s}
sprachlos {adj} dilsiz {s}
sprachlos {a} nutku tutulmuş {a}
sprachlos {adj} şaşkın {s}
die Sprachlosigkeit {f} dilsizlik {i}
die Sprachlosigkeit {f} konuşamama {i}
die Sprachlosigkeit {f} şaşkınlıktan afallama {i}
der Sprachmittler {m} tercüman {i}
das Sprachmundstück {n} megafon ağızlığı {i}
die Sprachnorm {f} [Sprachw]dil standartları {i}
die Sprachnorm {f} [Sprachw]dilsel kuralların tümü {i}