DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Kreis {m} [mat]alan {i}
der Kreis {m} [mat]bölge {i}
der Kreis {m} çevre {i}
der Kreis {m} [mat]daire {i}
der Kreis {m} [mat]ilçe {i}
der Kreis {m} [mat]kaza {i}
der Kreis {m} [mat]mıntıka {i}
der Kreis {m} muhit {i}
der Kreis {m} [mat]saha {i}
der Kreis {m} [Astr.]yörünge {i}
der Kreisabschnitt {m} [mat]daire parçası {i}
das Kreisamt {n} kaymakamlık {i}
der Kreisarzt {m} kasaba doktoru {i}
der Kreisausschnitt {m} [mat]daire sektörü {i}
der Kreisausschuss {m} ilçe idare {i}
die Kreisbahn {f} [Astr.]yörünge {i}
die Kreisbewegung {f} dairesel hareket {i}
der Kreisbogen {m} kavis {i}
der Kreisbogen {m} yay {i}
kreischen {itr} cırtlak bir sesle bağırmak {itr}
kreischen {v} cıyaklamak {fi}
kreischen {itr} gıcırdamak {itr}
das Kreisdiagramm {n} dairesel grafik {i}
der Kreisel {m} döner ada {i}
der Kreisel {m} dörtyol ağzı {i}
der Kreisel {m} fırıldak {i}
der Kreisel {m} göbek {i}
der Kreisel {m} topaç {i}
die Kreiselbewegung {f} topaç hareketi {i}
der Kreiselkompass {m} manyetik etkilerden etkilenmeyen bir cins pusula {i}
kreiseln {itr} fırıldak çevirmek {itr}
kreiseln {itr} kendi etrafında fır fır dönmek {itr}
kreiseln {itr} topaç çevirmek {itr}
die Kreiselpumpe {f} tulumba {i}
die Kreiselpumpe {f} [Tec]santrifüj pompa {i}
die Kreiseltheorie {f} topaç teorisi {i}
der Kreiselverdichter {m} turbo kompresör {i}
kreisen {v} çevrelemek {fi}
kreisen {itr} daire çizerek dönmek {itr}
kreisen {itr} daire çizmek {itr}
kreisen {v} deveran etmek {fi}
kreisen {itr} dolaşmak {itr}
kreisen {v} dönmek {fi}
kreisen {itr} süzülmek {itr}
der Kreiser {m} av izi süren avcı {i}
die Kreisfläche {f} daire alanı {i}
kreisförmig {adj} daire şeklinde {s}
kreisförmig {adj} dairesel {s}
kreisförmig {adj} dairevi {s}
kreisforniig {a} dairesel {a}
kreisfrei {adj} bir il veya ilçeye bağlı olmayan {s}
kreisfrei {a} bölgesiz {a}
die Kreisfrequenz {f} daire frekansı {i}
die Kreisfunktion {f} daire fonksiyonu {i}
das Kreisgericht {n} [Jur.]bidayet mahkemesi {i}
das Kreisgericht {n} bölge mahkemesi {i}
der Kreisgrade {m} daire derecesi {i}
der Kreisinhalt {m} daire yüzölçüsü {i}
der Kreiskegel {m} daire konisi {i}
der Kreiskolbenmotor {m} sürgülü devridaim motoru {i}
der Kreislauf {m} dairesel akım {i}
der Kreislauf {m} deveran {i}
der Kreislauf {m} [Med.]devridaim {i}
der Kreislauf {m} dolanım {i}
der Kreislauf {m} [Med.]dolaşım {i}
der Kreislauf {m} [Med.]kan dolaşımı {i}
der Kreislauf {m} [Med.]sirkülasyon {i}
Kreislauf der Wirtschaft {allg} ekonominin dairesel akımı {allg}
Kreislauf des Geldes {allg} para dolanımı {allg}
Kreislauf des Geldes {allg} paranın dairesel akımı {allg}
die Kreislauferkrankung {f} kan dolaşım hastalığı {i}
der Kreislaufkollaps {m} bayılma {i}
der Kreislaufkollaps {m} kan dolaşım kolapsüsü {i}
das Kreislaufmaterial {n} dolanımlı malzeme {i}
das Kreislaufmittel {n} kan dolaşım ilacı {i}
das Kreislaufmittel {n} kan dolaşımı ilacı {i}
die Kreislaufschwäche {f} kan dolaşım yetersizliği {i}
der Kreislaufstillstand {m} kan dolaşımının durması {i}
die Kreislaufstörung {f} dolaşım bozukluğu {i}
die Kreislaufstörung {f} [Med.]kan dolaşımı bozukluğu {i}
Indirekte Treffer
die exklusiver Kreis {allg} belli kişilerin girebildiği yer {allg}