DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verschiebbar {adj} yerdeğişir {s}
der Verschiebebahnhof {m} [Eisenb.]manevra istasyonu {i}
verschieben {v} el altından satmak {fi}
verschieben {v} ertelemek {v}
verschieben {v} karaborsacılık etmek {v}
verschieben {v} kaydırmak {fi}
verschieben {v} [Eisenb.]manevra yaptırmak {v}
verschieben {v} ötelemek {v}
verschieben {v} sonraya bırakmak {fi}
verschieben {v} yerinden kımıldatmak {v}
verschieben {v} yerinden oynatmak {v}
verschieben {v} yerini değiştirmek {v}
die Verschiebeprobe {f} [Sprachw]farklı cümle yapılarını gösterebilmek amacıyla öğelerin yerlerini değiştirme {i}
verschieblich {adj} yerdeğişir {s}
verschiebliches Programm {allg} yerdeğişir program {allg}
die Verschieblichkeit {f} yerdeğişirlik {i}
die Verschiebung {f} erteleme {i}
die Verschiebung {f} kaydırma {i}
die Verschiebung {f} kayma {i}
die Verschiebung {f} [Eisenb.]manevra {i}
die Verschiebung {f} [Mus]piyano sol ayakçağı {i}
die Verschiebung {f} tehir {i}
die Verschiebung {f} yerini değiştirme {i}
verschieden {adj} ayrı {s}
verschieden {adj} bazı {s}
verschieden {adj} birkaç {s}
verschieden {adj} çeşitli {s}
verschieden {adj} değişik {s}
verschieden {adj} farklı {s}
verschieden {a} türlü {a}
verschiedenartig {adj} çeşit çeşit {s}
verschiedenartig {adj} çeşitli {s}
verschiedenartig {adj} muhtelif {s}
die Verschiedenartigkeit {f} değişiklik {i}
die Verschiedenartigkeit {f} farklılık {i}
verschiedene Ansichten {allg} farklı görüşler {allg}
verschiedene Ausgaben {allg} çeşitli harcamalar {allg}
verschiedene Debitoren {allg} muhtelif borçlular {allg}
verschiedene Kosten {allg} çeşitli masraflar {allg}
verschiedenerlei {adj} çeşit çeşit {s}
verschiedenerlei {adj} farklı farklı {s}
verschiedenerlei {adj} muhtelif {s}
verschiedenerlei {adj} türlü türlü {s}
Verschiedenes {allg} farklı bir şey {allg}
verschiedenes {adj} çeşitli şeyler {s}
verschiedenfarbig {adj} alaca {s}
verschiedenfarbig {adj} çeşitli renkli {s}
verschiedenfarbig {adj} farklı renklerden {s}
die Verschiedenheit {f} ayrışıklık {i}
die Verschiedenheit {f} değişiklik {i}
die Verschiedenheit {f} fark {i}
die Verschiedenheit {f} farklılık {i}
die Verschiedenheit {f} uymazlık {i}
verschiedentlich {a} birkaç defa {a}
verschiedentlich {a} birkaç kere {a}
verschiedentlich {a} birkaç kez {a}
verschiedentlich {adv} çok kere {adv}
verschiedentlich {adv} defalarca {adv}
verschiedentlich {adv} sıkça {adv}
verschießen {allg} aşık olmak {allg}
verschießen {allg} birisine tutulmak {allg}
verschießen {allg} vurulmak {allg}
verschießen {v} [mil.]cephane tüketmek {v}
verschießen {v} [Sp]golü kaçırmak {v}
verschießen {v} [mil.]harcamak {v}
verschießen {itr} rengi atmak {itr}
verschießen {itr} solmak {itr}