DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Besuch {m} dolaşma {i}
der Besuch {m} düzenli gelme {i}
der Besuch {m} gezinti {i}
der Besuch {m} gezme {i}
der Besuch {m} konuk {i}
der Besuch {m} misafir {i}
der Besuch {m} misafirler {i}
der Besuch {m} misafirlik {i}
der Besuch {m} okula devam {i}
der Besuch {m} teşrif {i}
der Besuch {m} [Med.]vizite {i}
der Besuch {m} ziyaret {i}
der Besuch {m} ziyaretçiler {i}
Besuch bekommen {allg} misafiri gelmek {allg}
Besuch bekommen {allg} ziyaretçisi gelmek {allg}
Besuch haben {v} misafiri olmak {fi}
besuchen {v} devam etmek {fi}
besuchen {v} gidip görmek {v}
besuchen {v} girmek {fi}
besuchen {v} misafirliğe gitmek {v}
besuchen {v} okula devam etmek {v}
besuchen {v} şereflendirmek {v}
besuchen {v} takip etmek {v}
besuchen {v} teşrif etmek {v}
besuchen {v} [Med.]vizite yapmak {v}
besuchen {v} ziyaret etmek {v}
besuchen {v} ziyarette bulunmak {v}
der Besucher {m} devamlı müşteri {i}
der Besucher {m} konuk {i}
der Besucher {m} misafir {i}
der Besucher {m} müdavim {i}
der Besucher {m} seyirci {i}
der Besucher {m} ziyaretçi {i}
die Besucherin {f} konuk {i}
die Besucherin {f} misafir {i}
die Besucherin {f} ziyaretçi {i}
die Besucherliste {f} davetli listesi {i}
die Besucherliste {f} ziyaretçi listesi {i}
der Besuchertag {m} ziyaret günü {i}
der Besuchertag {m} ziyaretçi günü {i}
die Besuchserlaubnis {f} ziyaret izni {i}
die Besuchskarte {f} kartvizit {i}
die Besuchskleidung {f} misafirlik elbisesi {i}
das Besuchsrecht {n} ziyaret hakkı {i}
der Besuchstag {m} ziyaret günü {i}
besuchsweise Pilgerfahrt nach Mekka, die aber die {allg} ümra {allg}
besuchsweise Pilgerfahrt nach Mekka, die aber die Wallfahrt nicht ersetzt {allg} [Rel.]ümra {allg}
die Besuchszeit {f} [Med.]muayene saatleri {i}
die Besuchszeit {f} ziyaret saati {i}
die Besuchszeit {f} [Med.]ziyaretçi saatleri {i}
besudeln {v} batırmak {v}
besudeln {v} itibarına leke sürmek {v}
besudeln {v} kirletmek {v}
besudeln {v} pisletmek {v}
besudeln {v} pislik bulaştırmak {v}
besudeln {allg} kendi şerefini lekelemek {allg}
besudeln {allg} kirlenmek {allg}
besudeln {allg} pislenmek {allg}
die Besudelung {f} batırma {i}
die Besudelung {f} kirletme {i}
die Besudelung {f} pisletme {i}