DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
auslachen {v} alay etmek {fi}
auslachen {v} birisine gülmek {fi}
auslachen {v} birisiyle alay etmek {fi}
auslachen {v} gülmek {fi}
auslachen {allg} gülmekten katılmak {allg}
auslachen {allg} gülmekten kırılmak {allg}
auslachen {allg} gülmekten ölmek {allg}
der Ausladebahnhof {m} boşaltma istasyonu {i}
der Ausladebahnhof {m} indirme garı {i}
der Ausladebahnhof {m} tahliye istasyonu {i}
der Ausladehafen {m} boşaltma limanı {i}
der Ausladehafen {m} tahliye limanı {i}
der Ausladehafen {m} yükleme limanı {i}
ausladen {v} boşaltmak {fi}
ausladen {v} çıkıntı oluşmak {fi}
ausladen {v} çıkıntı oluşturmak {fi}
ausladen {v} çıkıntı yapmak {fi}
ausladen {v} eşya indirmek {fi}
ausladen {v} iptal etmek {fi}
ausladen {v} karaya çıkarmak {fi}
ausladen {v} karaya indirmek {fi}
ausladen {v} tahliye etmek {fi}
ausladen {v} tapliye etmek {fi}
ausladend {adj} çıkıntılı {s}
ausladend {adj} cumbalı {s}
ausladend {adj} geniş yapılı {s}
der Ausladeort {m} boşaltma yeri {i}
der Ausladeort {m} tahliye yeri {i}
der Ausladeort {m} yük boşaltma yeri {i}
der Ausladeort {m} yük indirme yeri {i}
der Auslader {m} boşaltıcı {i}
der Auslader {m} tahliyeci {i}
der Auslader {m} yük boşaltan {i}
die Ausladung {f} boşaltma {i}
die Ausladung {f} [Arc]çıkıntı {i}
die Ausladung {f} cumba {i}
die Ausladung {f} [mil.]ihraç {i}
die Ausladung {f} indirme {i}
die Ausladung {f} tahliye {i}
die Auslage {f} başkası namına harcama {i}
die Auslage {f} başkası namına masraf {i}
die Auslage {f} camekan {i}
die Auslage {f} harcama {i}
die Auslage {f} [Sp]ilk hamle {i}
die Auslage {f} masraf {i}
die Auslage {f} masraflar {i}
die Auslage {f} ödeme {i}
die Auslage {f} sergi {i}
die Auslage {f} sergileme {i}
die Auslage {f} teşhir {i}
die Auslage {f} teşhir etme {i}
die Auslage {f} vitrin {i}
die Auslage {f} yayma {i}
die Auslagen {pl} başkası namına harcamalar {ç}
die Auslagen {pl} giderler {ç}
die Auslagen {pl} harcamalar {ç}
die Auslagen {pl} masraflar {ç}
Auslagen bestreiten {allg} masrafları reddetmek {allg}
Auslagen ersetzen {allg} masrafları ödemek {allg}
Auslagen erstatten {allg} masrafları ödemek {allg}
auslagern {v} depodan çıkarmak {fi}
auslagern {v} malın muhafaza edildiği yeri değiştirmek {fi}
auslagern {v} [mil.]savaş sırasında sığınağa koymak {fi}
auslagern {v} stoktan çıkarmak {fi}
die Auslagerung {f} depodan çıkarma {i}
die Auslagerung {f} stoktan çıkarma {i}
die Auslagerung {f} [Ind.]dış kaynak kullanımı {i}
das Ausland {n} dışülke {i}
das Ausland {n} gurbet {i}
das Ausland {n} yabancı ülkeler {i}
das Ausland {n} yabancılar {i}
das Ausland {n} yurtdışı {i}
der Ausländer {m} ecnebi {i}
der Ausländer {m} yabanci {i}
der Ausländer {m} yabancı {i}
das Ausländeramt {n} yabancılar dairesi {i}
das Ausländeramt {n} yabancılar şubesi {i}
die Ausländerangelegenheiten {pl} yabancı işleri {ç}
der Ausländeranteil {m} yabancı oranı {i}
die Ausländerbeauftragte {f} [Pol.]yabancılar görevlisi {i}