DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
anwachsen {v} artmak {fi}
anwachsen {v} birleşmek {fi}
anwachsen {v} büyümek {fi}
anwachsen {v} çoğalmak {fi}
anwachsen {v} gelişip büyümek {fi}
anwachsen {v} kök salmak {fi}
anwachsen {v} kök sarmak {fi}
die Anwachsung {f} artma {i}
die Anwachsung {f} birleşme {i}
die Anwachsung {f} çoğalma {i}
der Anwalt {m} avukat {i}
der Anwalt {m} dava vekili {i}
der Anwalt {m} savunucu {i}
der Anwalt {m} sözcü {i}
der Anwalt {m} temsilci {i}
Anwalt beauftragen {allg} avukat görevlendirmek {allg}
Anwalt für Steuersachen {allg} vergi avukatı {allg}
die Anwältin {f} avukat {i}
das Anwaltsanderkonto {n} avukatın müvekkili için açtığı banka hesabı {i}
der Anwaltsanwärter {m} avukat adayı {i}
der Anwaltsanwärter {m} stajyer avukat {i}
der Anwaltsberuf {m} avukatlık {i}
der Anwaltsberuf {m} avukatlık mesleği {i}
das Anwaltsbüro {n} avukat bürosu {i}
die Anwaltschaft {f} avukatlık {i}
die Anwaltsfirma {f} avukatlık bürosu {i}
die Anwaltsgebühr {f} avukatlık ücreti {i}
der Anwaltsgehilfe {m} avukatlık yardımcısı {i}
die Anwaltsgehilfin {f} avukatlık yardımcısı {i}
der Anwaltsgerichtshof {m} avukatlar arası uzlaşmazlıklar mahkemesi {i}
das Anwaltshonorar {n} avukat ücreti {i}
das Anwaltshonorar {n} avukatlık ücreti {i}
das Anwaltshonorar {n} vekalet ücreti {i}
die Anwaltskammer {f} avukatlar barosu {i}
die Anwaltskammer {f} avukatlık barosu {i}
die Anwaltskammer {f} baro {i}
die Anwaltskanzlei {f} avukat bürosu {i}
die Anwaltskanzlei {f} avukatlar bürosu {i}
die Anwaltskanzlei {f} avukatlık bürosu {i}
die Anwaltskosten {pl} avukat masrafları {ç}
der Anwaltsnotar {m} avukatlık noteri {i}
die Anwaltspraxis {f} avukat bürosu {i}
die Anwaltspraxis {f} avukat yazıhanesi {i}
der Anwaltsprozess {m} avukatla temsil edilme zorunluluğu olan dava {i}
der Anwaltsprozess {m} avukatlık davası {i}
die Anwaltsrobe {f} cüppe {i}
die Anwaltsrobe {f} rop {i}
die Anwaltsschaft {f} avukatlar {i}
die Anwaltsschaft {f} avukatlık {i}
der Anwaltstarif {m} avukatlık tarifesi {i}
der Anwaltszwang {m} avukatla temsil edilme zorunluluğu {i}
anwandeln {v} heves kaplamak {fi}
anwandeln {v} heves sarmak {fi}
anwandeln {v} heveslenmek {fi}
die Anwandlung {f} arzu {i}
die Anwandlung {f} gelip geçici istek {i}
die Anwandlung {f} heves {i}
die Anwandlung {f} kapris {i}
anwärmen {v} biraz ısıtmak {fi}
anwärmen {v} hafıfçe ısıtmak {fi}
anwärmen {v} ılıtmak {fi}
der Anwärmer {m} ısıtıcı {i}
der Anwärter {m} aday {i}
der Anwärter {m} alay {i}
der Anwärter {m} [Jur.]iddia sahibi {i}
der Anwärter {m} müracaatçı {i}
der Anwärter {m} namzet {i}
Anwärter sein auf {allg} bir şeye aday olmak {allg}
Anwärter sein auf {allg} namzet olmak {allg}
die Anwärterin {f} aday {i}
die Anwärterin {f} namzet {i}
die Anwartschaft {f} adaylık {i}
die Anwartschaft {f} beklenen hak {i}
die Anwartschaft {f} namzetlik {i}
die Anwartschaftsdividende {f} adaylık süresi boyunca toplanan haklarm temettüü {i}
das Anwartschaftsrecht {n} beklenen hak {i}
die Anwartschaftsrechte {pl} [Jur.]beklenen haklar {ç}
die Anwartschaftsrente {f} beklenen emeklilik parası {i}
die Anwartschaftsrente {f} müeccel rant {i}
die Anwartschaftszeit {f} adaylık süresi {i}