TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dağı tırmanıp aşmak {fi} durchsteigen {v}
dağılan {s} bröckelig {adj}
dağılım {i} die Allokation {f}
dağılım {i} [kim]die Dispersion {f}
dağılım {i} die Dissoziation {f}
dağılım {i} [tic]die Distribution {f}
dağılım {i} die Umlegung {f}
dağılım {i} die Aufteilung {f}
dağılımcı {i} [tic]der Distributionalist {m}
dağılımsal {s} [dilb]distributionall {adj}
dağılımsal analiz {i} [dilb]die Distributionsanalyse {f}
dağılımsal dilbilim {allg} [dilb]distributionalle Linguistik {allg}
dağılma {i} die Aufkündigung {f}
dağılma {i} die Ausgießung {f}
dağılma {i} die Dispersion {f}
dağılma {i} [kim]die Dissoziation {f}
dağılma {i} die Verteilung {f}
dağılma {i} [yerb]die Verwitterung {f}
dağılma {i} der Zerfall {m}
dağılma {i} die Zersplitterung {f}
dağılma {i} die Zerstreuung {f}
dağılma atışı {i} der Prallschuss {m}
dağılma konisi {i} der Prallkegel {m}
dağılma levhası {i} die Prallplatte {f}
dağılma yüksekliği {i} die Prallhöhe {f}
dağılmak {fi} aufgehen {v}
dağılmak {fi} aus den Fugen gehen {v}
dağılmak {fi} auseinander fallen {v}
dağılmak {fi} auseinander treten {v}
dağılmak {fi} auseinandergehen {v}
dağılmak {fi} diffundieren {v}
dağılmak {fi} durchsickern {v}
dağılmak {fi} losgehen {v}
dağılmak {itr} prallen {itr}
dağılmak {fi} auflosen {v}
dağılmak {fi} ausbreiten {v}
dağılmak {allg} in Wohlgefallen auflösen {allg}
dağılmak {fi} verlaufen {v}
dağılmak {fi} verteilen {v}
dağılmak {allg} zersplittern {allg}
dağılmak {fi} zerstreuen {v}
dağılmak {itr} stieben {itr}
dağılmak {fi} umlegen {v}
dağılmak {itr} [yerb]verwittern {itr}
dağılmak {itr} zerfallen {itr}
dağılmak {itr} zersplittern {itr}
dağılmak {itr} zerspringen {itr}
dağılmak {itr} zerstieben {itr}
dağılması {itr} verrauchen {itr}
dağılmaz {s} splitterfrei {adj}
dağılmış {s} dispers {adj}
dağılmış {a} diffus {a}
dağılmış faz {allg} [elek]disperse Phase {allg}
dağın eteğinde {allg} unten am Berg {allg}
dağın ön tarafındaki tepeler {i} [coğ]das Vorgebirge {n}
dağın tepesi {i} der Pik {m}
dağın yağışı az alan tarafı {i} der Regenschatten {m}
dağın zirvesi {i} der Pik {m}
dağınık {a} dispersiv {a}
dağınık {a} Durcheinander {a}
dağınık {s} kraus {adj}
dağınık {s} lose {adj}
dağınık {s} struppig {adj}
dağınık {s} unaufmerksam {adj}
dağınık {a} unordentlich {a}
dağınık {s} vereinzelt {adj}
dağınık {s} wirr {adj}
dağınık {s} wüst {adj}
dağınık {s} zerstreut {adj}
dağınık bir şekilde yerde durmak {fi} herumliegen {v}
dağınık çalışmak {itr} wursteln {itr}
dağınık durum {i} die Sauerei {f}
dağınık haldeki arazi parçalarının birleştirilmesi {i} die Flurbereinigung {f}
dağınık motifli desen {i} das Streumuster {n}
dağınık yaşayan kişi {i} der Hippie {m}
dağınıklık {i} das Durcheinander {n}
dağınıklık {i} das Gewirr {n}
dağınıklık {i} die Matschigkeit {f}
dağınıklık {i} die Unaufmerksamkeit {f}
dağınıklık {i} die Unordnung {f}
Indirekte Treffer
Ağrı Dağı {tnz} [coğ]Ararat {oA}
dağı tırmanıp aşmak {fi} durchsteigen {v}
Erciyes Dağı {i} der Erdschias {m}
masa dağı {i} der Tafelberg {m}
Parnas dağı {i} der Parnass {m}