TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başkanın faaliyet raporu {allg} Geschäftsbericht des Vorsitzenden {allg}
Indirekte Treffer
Almanya parlamentosu başkanı {i} der Reichspräsident {m}
belediye başkanı {i} der Oberbürgermeister {m}
belediye başkanı {i} der Gemeindedirektor {m}
belediye başkanı {i} die Bürgermeisterin {f}
belediye başkanı {i} der Bürgermeister {m}
belediye başkanı {i} die Oberbürgermeisterin {f}
belediye başkanı muavini {i} der Beigeordneter {m}
bölüm başkanı {i} die Abteilungsleiterin {f}
bölüm başkanı {i} der Abteilungsleiter {m}
bölüm başkanı {i} der Abteilungsdirektor {m}
bütçe başkanı {i} der Schatzkanzler {m}
büyükşehir belediye başkanı {i} die Oberbürgermeisterin {f}
büyükşehir belediye başkanı {i} der Oberbürgermeister {m}
daire başkanı {i} der Amtsrat {m}
delegasyon başkanı {allg} Leiter der Delegation {allg}
denetim kurulu başkanı {i} der Aufsichtsratsvorsitzender {m}
departman başkanı {i} der Abteilungsvorstand {m}
devlet başkanı {i} das Staatsoberhaupt {n}
devlet başkanı {i} der Staatschef {m}
devlet başkanı {i} die Staatspräsidentin {f}
devlet başkanı {i} der Staatspräsident {m}
Federal Meclis Grubu Başkanı {i} [pol]der Parlamentarischer Geschäftsführer {m}
Federal Meclis Grubu Başkanı {i} [pol]die Parlamentarische Geschäftsführerin {f}
genelkurmay başkanı {i} [ask]der Generalstabschef {m}
genelkurmay başkanı {i} [ask]der Generalinspekteur {m}
genelkurmay ikinci başkanı {i} [ask]der Generalquartiermeister {m}
gezi grubu başkanı {i} der Reiseleiter {m}
görevi başındaki Belediye Başkanı {allg} amtierender Bürgermeister {allg}
grup başkanı {i} der Gruppenleiter {m}
grup başkanı {i} der Gruppenführer {m}
grup başkanı {i} der Konzernchef {m}
hükümet başkanı {i} der Regierungschef {m}
iki devletin bir devlet başkanı altında birleşmesi {i} [pol]die Personalunion {f}
kafile başkanı {i} der Reiseleiter {m}
kafile başkanı {i} die Reiseleiterin {f}
kilise cemaati başkanı {i} der Kirchenvorstand {m}
kilise cemaati başkanı {i} [din]der Dekan {m}
konsern başkanı {i} der Konzernchef {m}
kurmay başkanı {i} der Stabschef {m}
liman başkanı {i} der Hafenmeister {m}
liman başkanı {i} der Hafenkommissar {m}
liman başkanı {i} der Hafenkapitän {m}
mahkeme başkanı {i} der Gerichtspräsident {m}
mahkeme başkanı {i} der Kammervorsitzender {m}
meclis baskanı {i} der Kammerpräsident {m}
meclis grup başkanı {i} [pol]der Fraktionsvorsitzender {m}
muhalefet parti başkanı {i} [pol]der Oppositionsführer {m}
parti başkanı {i} der Parteichef {m}
parti başkanı {fm} Parteivorsitzender {fm}
patoloji bölümü başkanı uzman doktor {i} [hek]der Prosektor {m}
piskoposluk mahkemesi başkanı {i} [din]der Offizial {m}
polis başkanı {i} der Polizeichef {m}
polis başkanı {i} die Polizeichefin {f}
seçim kurulu başkanı {mf} [pol]Wahlvorstandsvorsitzende {mf}
Seçim Kurulu Başkanı {i} der Wahlvorsteher {m}
sendika başkanı {i} der Gewerkschaftsführer {m}
sınıf başkanı {i} der Klassensprecher {m}
tröst başkanı {i} der Konzernchef {m}
üniversite yönetim başkanı {i} der Rektor {m}
yardımlaşma sandığı başkanı {i} der Kassenvorstand {m}
yaş başkanı {i} die Alterspräsidentin {f}
yaş başkanı {i} der Alterspräsident {m}
yönetim kurulu başkanı {fm} Vorstandsvorsitzender {fm}
yönetim kurulu başkanı {i} die Vorstandsvorsitzende {f}
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı {i} der Wahlleiter {m}