TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
atık {i} der Abfall {m}
atık {ç} die Abfälle {pl}
atık {i} der Auspuff {m}
atık {i} der Ausstoß {m}
atık {i} der Müll {m}
atık {i} [tek]der Ausschuss {m}
atık arıtma {i} die Abfallbehandlung {f}
atık arıtma {i} die Müllverwertung {f}
atık borsası {i} die Abfallbörse {f}
atık boşaltma yeri {i} die Deponie {f}
atık buhar {i} [tek]der Abdampf {m}
atık buhar borusu {i} [tek]das Abdampfrohr {n}
atık buhar kabı {i} [tek]das Abdampfgefäß {n}
atık buhar miktarı {i} die Abgasmenge {f}
atık buhar sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık buhar türbini {i} [tek]die Abdampfturbine {f}
atık çöpler {i} die Wegwerfware {f}
atık çöpleri giderme {i} die Abfallbeseitigung {f}
atık çözelti {i} [tek]die Ablauge {f}
atık demir {i} der Schrott {m}
atık gaz {i} [tek]das Abgas {n}
atık gaz {ç} [oto]die Abgase {pl}
atık gaz çıkış borusu {i} [tek]das Auspuffrohr {n}
atık gaz çıkış deliği {i} [oto]die Auspufföffnung {f}
atık gaz emisyonu {i} die Abgasemission {f}
atık gaz haslığı {i} [tek]die Abgasechtheit {f}
atık gaz kazanı {i} [tek]der Abdampfkessel {m}
atık gaz sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık gaz tahkikatı {i} die Abgasuntersuchung {f}
atık gaz vanası {i} [tek]das Auspuffventil {n}
atık gazı azaltılmış {s} abgasreduziert {adj}
atık gazsız {s} abgasfrei {adj}
atık hava {i} die Abluft {f}
atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi {i} das Recycling {n}
atık sıcaklık {i} [tek]die Abwärme {f}
atık su {i} das Abfallwasser {n}
atık su {i} das Abflusswasser {n}
atık su {i} das Abwasser {n}
atık su {i} das Waschabwasser {n}
atık su kanalı {i} der Abzugskanal {m}
atık su kanalı {i} der Vorfluter {m}
atık ürün {i} das Abfallerzeugnis {n}
atık ürünler {ç} die Abfallprodukte {pl}
atık yakma {i} die Müllverbrennung {f}
atıkları arıtmak {allg} Abfall behandeln {allg}
atıkları arıtmak {allg} Abfall verwerten {allg}
atıkları atmak {itr} schlacken {itr}
atıkları depolamak {allg} Abfall deponieren {allg}
atıkları depolamak {allg} Abfall lagern {allg}
atıkları imha etmek {fi} entsorgen {v}
atıkların arıtılması {i} die Abfallverwertung {f}
atıkların imha edilmesi {i} die Entsorgung {f}
atıkların yeniden kullanımı {i} das Recycling {n}
atıksız {s} schlackenlos {adj}
atıksu {i} das Abwasser {n}
atıksu akıtma alanı {i} das Rieselfeld {n}
atıksu arıtma {i} die Abwasseraufbereitung {f}
atıksu arıtma {i} die Abwasserreinigung {f}
atıksu arıtma tesisi {i} die Abwasserreinigungsanlage {f}
atıksuları uzaklaştırma {i} die Dränage {f}
atıksuları uzaklaştırma {i} die Dränierung {f}
atıksuları uzaklaştırmak {v} dränen {v}
atıksuları uzaklaştırmak {v} dränieren {v}
atıksuların uzaklaştırılması için döşenen boru {i} der Drän {m}
atıksuyu uzaklaştırma {i} die Draming {f}
Indirekte Treffer
atık arıtma {i} die Abfallbehandlung {f}
atık arıtma {i} die Müllverwertung {f}
atık borsası {i} die Abfallbörse {f}
atık boşaltma yeri {i} die Deponie {f}
atık buhar {i} [tek]der Abdampf {m}
atık buhar borusu {i} [tek]das Abdampfrohr {n}
atık buhar kabı {i} [tek]das Abdampfgefäß {n}
atık buhar miktarı {i} die Abgasmenge {f}
atık buhar sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık buhar türbini {i} [tek]die Abdampfturbine {f}
atık çöpler {i} die Wegwerfware {f}
atık çöpleri giderme {i} die Abfallbeseitigung {f}
atık çözelti {i} [tek]die Ablauge {f}
atık demir {i} der Schrott {m}
atık gaz {ç} [oto]die Abgase {pl}
atık gaz {i} [tek]das Abgas {n}
atık gaz çıkış borusu {i} [tek]das Auspuffrohr {n}
atık gaz çıkış deliği {i} [oto]die Auspufföffnung {f}
atık gaz emisyonu {i} die Abgasemission {f}
atık gaz haslığı {i} [tek]die Abgasechtheit {f}
atık gaz kazanı {i} [tek]der Abdampfkessel {m}
atık gaz sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık gaz tahkikatı {i} die Abgasuntersuchung {f}
atık gaz vanası {i} [tek]das Auspuffventil {n}
atık gazı azaltılmış {s} abgasreduziert {adj}
atık gazsız {s} abgasfrei {adj}
atık hava {i} die Abluft {f}
atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi {i} das Recycling {n}
atık sıcaklık {i} [tek]die Abwärme {f}
atık su {i} das Abwasser {n}
atık su {i} das Abflusswasser {n}
atık su {i} das Abfallwasser {n}
atık su {i} das Waschabwasser {n}
atık su kanalı {i} der Vorfluter {m}
atık su kanalı {i} der Abzugskanal {m}
atık ürün {i} das Abfallerzeugnis {n}
atık ürünler {ç} die Abfallprodukte {pl}
atık yakma {i} die Müllverbrennung {f}
biyolojik atık {i} der Biomüll {m}
çöp atık çukuru {i} die Müllgrube {f}
çöpçüler tarafından alınmayan büyük atık eşya {i} der Sperrmüll {m}
nükleer atık {i} der Atommüll {m}
organik atık {i} der Biomüll {m}
özel atık {i} der Sonderabfall {m}
sanayi atık suları {ç} die Industrieabwässer {pl}
şeker fabrikası atık suyu {i} das Zuckerfabrikwasser {n}
sınai atık {allg} gewerblicher Müll {allg}
tehlikeli atık {i} der Gefahrmüll {m}
tornalamadan kalan atık {ç} die Drehspäne {pl}
zehirli atık {i} der Giftmüll {m}
zehirli atık {i} der Sondermüll {m}