TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
şekil {i} die Art {f}
şekil {i} die Bewandtnis {f}
şekil {i} das Bild {n}
şekil {i} das Bildnis {n}
şekil {i} die Darstellung {f}
şekil {i} das Eidos {n}
şekil {i} die Fasson {f}
şekil {i} die Fassung {f}
şekil {i} die Figur {f}
şekil {i} die Form {f}
şekil {i} das Format {n}
şekil {i} die Formation {f}
şekil {i} das Gebilde {n}
şekil {i} der Gesichtsausdruck {m}
şekil {i} die Gestalt {f}
şekil {i} die Passform {f}
şekil {i} die Ausformung {f}
şekil akti {i} [huk]der Formalakt {m}
şekil almak {fi} Gestalt annehmen {v}
şekil bilgisi {i} die Formenlehre {f}
şekil bilgisi {i} die Morphologie {f}
şekil birliği {i} die Formgleichheit {f}
şekil bozukluğu {i} [hek]die Fehlbildung {f}
şekil değişikliği {i} die Deformation {f}
şekil değiştirme {i} die Deformierung {f}
şekil değiştirme {i} die Formveränderung {f}
şekil değiştirme {i} die Transformation {f}
şekil değiştirme {i} die Umformung {f}
şekil değiştirme {i} die Ummodelung {f}
şekil değiştirmek {fi} ausarten {v}
şekil değiştirmek {fi} übergehen {v}
şekil hatası {i} der Formfehler {m}
şekil noksanı {i} der Formfehler {m}
şekil noksanı {i} der Formmangel {m}
şekil noksanlığı {i} der Formmangel {m}
şekil serbestisi {i} die Formfreiheit {f}
şekil veren {i} der Bildner {m}
şekil verici {i} der Designer {m}
şekil verilebilir {s} formbar {adj}
şekil verme {i} die Bearbeitung {f}
şekil verme {i} die Formgebung {f}
şekil verme {i} die Formung {f}
şekil verme {i} die Gestaltung {f}
şekil verme {i} die Prägung {f}
şekil vermek {fi} ausarbeiten {v}
şekil vermek {fi} ausbilden {v}
şekil vermek {fi} ausformen {v}
şekil vermek {fi} ausgestalten {v}
şekil vermek {fi} ausprägen {v}
şekil vermek {v} drechseln {v}
şekil vermek {itr} formen {itr}
şekil vermek {v} formieren {v}
şekil vermek {fi} gestalten {v}
şekil vermek {v} kneten {v}
şekil vermek {v} prägen {v}
şekilci {i} der Formalist {m}
şekilcilik {i} der Formalismus {m}
şekilcilikle ilgili {s} formalistisch {adj}
şekilde hata {i} [huk]der Formfehler {m}
şekilde noksanlık {i} der Formmangel {m}
şekildeşlik {i} die Formgleichheit {f}
şekille ilgili {s} formalistisch {adj}
şekillendiren {a} [huk]gestaltend {a}
şekillendirici {i} der Formant {m}
şekillendirici {s} formativ {adj}
şekillendirici balsam {i} das Styling-Wachs {n}
şekillendirici jöle {i} das Styling-Gel {n}
şekillendirilmiş {s} fassoniert {adj}
şekillendirine {i} die Formation {f}
şekillendirme {i} die Ausgestaltung {f}
şekillendirme {i} die Formalisierung {f}
şekillendirme {i} das Formatieren {n}
şekillendirme {i} die Gestaltung {f}
şekillendirme {i} [tek]die Umformung {f}
şekillendirmek {fi} ausprägen {v}
şekillendirmek {v} bilden {v}
şekillendirmek {v} gestalten {v}
şekillendirmek {fi} herausarbeiten {v}
şekillendirmek {v} [müz]komponieren {v}
şekillendirmek {v} zimmern {v}
Indirekte Treffer
ana şekil {i} die Grundform {f}
ana şekil {i} der Archetyp {m}
asıl şekil {i} die Urform {f}
ayrı şekil {i} [biy]die Spielart {f}
bir şeyin belirli durumlarda aldığı şekil {i} die Erscheinungsform {f}
bu şekil {adv} so {adv}
çekiçle vurarak şekil vermek {fi} ausschlagen {v}
çekilme sonucu şekil değiştirme {i} die Zerrung {f}
çok iyi şekil verilmiş {s} bildnerisch {adj}
değişik şekil {i} [ed]die Variante {f}
döverek şekil vermek {v} [mad]dehnen {v}
esas şekil {i} der Archetyp {m}
geçerli kurala uygun şekil {i} die Norm {f}
hukuken uyulması gereken şekil {i} [huk]die Formvorschrift {f}
ilk şekil {i} die Urform {f}
iyi şekil verilmiş {s} wohlgestaltet {adj}
iyice şekil vermek {fi} durchformen {v}
kalıba göre şekil vermek {v} modeln {v}
keserek şekil vermek {v} stanzen {v}
keserek şekil vermek {fi} ausschneiden {v}
mektuba şekil verme {i} die Briefgestaltung {f}
önceden şekil vermek {fi} vorbilden {v}
resimlerle yazma şekil {i} das Bilderschrift {n}
şekil akti {i} [huk]der Formalakt {m}
şekil almak {fi} Gestalt annehmen {v}
şekil bilgisi {i} die Formenlehre {f}
şekil bilgisi {i} die Morphologie {f}
şekil birliği {i} die Formgleichheit {f}
şekil bozukluğu {i} [hek]die Fehlbildung {f}
şekil değişikliği {i} die Deformation {f}
şekil değiştirme {i} die Deformierung {f}
şekil değiştirme {i} die Ummodelung {f}
şekil değiştirme {i} die Umformung {f}
şekil değiştirme {i} die Transformation {f}
şekil değiştirme {i} die Formveränderung {f}
şekil değiştirmek {fi} ausarten {v}
şekil değiştirmek {fi} übergehen {v}
şekil hatası {i} der Formfehler {m}
şekil noksanı {i} der Formmangel {m}
şekil noksanı {i} der Formfehler {m}
şekil noksanlığı {i} der Formmangel {m}
şekil serbestisi {i} die Formfreiheit {f}
şekil veren {i} der Bildner {m}
şekil verici {i} der Designer {m}
şekil verilebilir {s} formbar {adj}
şekil verme {i} die Prägung {f}
şekil verme {i} die Gestaltung {f}
şekil verme {i} die Formung {f}
şekil verme {i} die Formgebung {f}
şekil verme {i} die Bearbeitung {f}
şekil vermek {fi} gestalten {v}
şekil vermek {fi} ausgestalten {v}
şekil vermek {v} formieren {v}
şekil vermek {fi} ausformen {v}
şekil vermek {itr} formen {itr}
şekil vermek {fi} ausbilden {v}
şekil vermek {v} prägen {v}
şekil vermek {v} drechseln {v}
şekil vermek {fi} ausarbeiten {v}
şekil vermek {v} kneten {v}
şekil vermek {fi} ausprägen {v}
taşların üstünde bulunan bitkisel şekil ve izler {i} der Dendrit {m}
üfleyerek şekil vermek {v} blasen {v}