DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Tür {f} bap {i}
die Tür {f} kapı {i}
Tür zu {allg} kapıyı kapat! {allg}
die Türangel {f} kapı menteşesi {i}
der Turban {m} sarık {i}
der Turban {m} türban {i}
die Turbellarie {f} [Zoo]yassı solucanlar {i}
die Turbine {f} türbin {i}
das Turbinentriebwerk {n} türbinli motor {i}
das Turbinentriebwerk {n} turbo jet {i}
das Turbinentriebwerk {n} turbo motor {i}
der Turbo {m} [Auto]turbo {i}
der Turbo-Jet {m} jet motorlu uçak {i}
die Turbo-Prop-Maschine {f} [Luftf.]türbinli uçak {i}
die Turbodynamo {f} turbo dinamo {i}
der Turbogenerator {m} [Tec]güç üreteç {i}
der Turbogenerator {m} [Tec]turbo jeneratör {i}
der Turbokompressor {m} turbokompresör {i}
der Turbolader {m} turbo {i}
der Turbomotor {m} turbo motor {i}
turbulent {adj} döndürücü {s}
turbulent {adj} gürültülü {s}
turbulent {adj} şamatalı {s}
turbulent {adj} tantanalı {s}
turbulent {adj} türbülant {s}
die Turbulenz {f} [Phy]gaz ve sıvıların girdapsı akıntısı {i}
die Turbulenz {f} hava girdabı {i}
die Turbulenz {f} huzursuzluk {i}
die Turbulenz {f} kargaşalık {i}
die Turbulenz {f} rahatsızlık {i}
die Turbulenz {f} türbülans {i}
das Türchen {n} küçük kapı {i}
das Türchen {n} minik kapı {i}
der Turf {m} [Sp]atlı spor {i}
der Turf {m} hipodrum {i}
der Turgor {m} [anat.]turgor {i}
der Türgriff {m} kapı kolu {i}
der Türgriff {m} kapı tutacağı {i}
die Türgummidichtung {f} [Auto]kapı fitili {i}
der Türjunge {m} kapıcı {i}
der Türke {m} Türk {i}
die Türkei {f} [Geol]Türkiye {i}
türken {v} hile karıştırmak {v}
türken {v} sahtekarlık yapmak {v}
der Türkenbund {m} [Bot.]kırmızı zambak {i}
die Türkenbund-Lilie {f} İstanbul zambağı {i}
die Türkenbund-Lilie {f} kırmızı zambak {i}
die Türkenbund-Lilie {f} zambak {i}
der Türkensattel {m} [Med.]Türk eyeri {i}
der Türkensitz {m} bağdaş {i}
der Türkensitz {m} bağdaş kurarak oturma {i}
die Türkentaube {f} dere kumrusu {i}
die Türkentaube {f} güvercin {i}
das Türkentum {n} Türklük {i}
Türkestan {oA} Türkistan {tnz}
der Türkestaner {m} Türkistanlı {i}
die Türkette {f} kapı emniyet zinciri {i}
türkifizieren {v} Türkçeleştirmek {v}
türkifizieren {v} Türkleştirmek {v}
die Türkin {f} Türk {i}
die Türkin {f} Türk kadını {i}
der Türkis {m} [Berg]firuze {i}
das Türkis {n} firuze rengi {i}
türkis {adj} firuze renginde {s}
der Türkis {m} [Berg]türkis {i}
der Türkis {m} turkuaz {i}
der Türkis {m} türkuaz {i}
der Türkis {m} turkuvaz {i}
türkis {adj} türkuvaz {s}
türkisblau {adj} Türk mavisi {s}
türkisblau {adj} türkuvaz mavisi {s}
türkisch {adj} Türk {s}
türkisch {a} Türk usulü {a}
das Türkisch {n} Türkçe {i}
türkisch {adj} Türkiye ile ilgili {s}
türkisch {adj} Türklerle ilgili {s}
Türkisch-Deutsch Wörterbuch {nom} [Sprachw]Türkçe Almanca sözlük {i}
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion {nom} [Rel.]Diyânet İşleri Türk-İslâm Birliği {i}
türkische Bohnen {allg} barbunya {allg}
Türkische Botschaft {allg} Türk büyükelçiliği {allg}