DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Kümmel {m} [Bot.]çemen {i}
der Kümmel {m} çimen {i}
der Kümmel {m} çörekotu {i}
der Kümmel {m} çöreotu {i}
der Kümmel {m} karakimyon {i}
der Kümmel {m} Karaman kimyon {i}
der Kümmel {m} keraviye {i}
der Kümmel {m} [Bot.]kimyon {i}
der Kümmel {m} [Bot.]kimyon yağı ile elde edilen bir içki {i}
kümmeln {v} içki içmek {fi}
kümmeln {v} kafayı çekmek {fi}
kümmeln {allg} yemeğe kimyon katmak {allg}
der Kümmeltürke {m} dar görüşlü kimse {i}
der Kümmeltürke {m} kabadayı {i}
der Kümmeltürke {m} palavracı {i}
der Kummer {m} acı verici {i}
der Kummer {m} dert {i}
der Kummer {m} elem {i}
der Kummer {m} endişe {i}
der Kummer {m} gam {i}
der Kummer {m} huzursuzluk {i}
der Kummer {m} kahır {i}
der Kummer {m} kasavet {i}
der Kummer {m} kaygı {i}
der Kummer {m} keçiyolu {i}
der Kummer {m} keder {i}
der Kummer {m} tasa {i}
der Kummer {m} üzüntü {i}
Kummer austauschen {v} dertleşmek {fi}
Kummer bereiten {allg} kederlendirmek {allg}
Kummer haben {allg} üzülmek {allg}
Kummer haben {allg} üzüntü çekmek {allg}
der Kümmerer {m} [Zoo]cılız erkek hayvan {i}
kümmerlich {adj} acınacak durumda {s}
kümmerlich {adj} çelimsiz {s}
kümmerlich {adj} cılız {s}
kümmerlich {a} kavruk {a}
kümmerlich {adj} miskin {s}
kümmerlich {adj} perişan {s}
kümmerlich {adj} pısırık {s}
kümmerlich {adj} sefil {s}
kümmerlich durchschlagen {allg} geçimini zorlukla temin etmek {allg}
der Kümmerling {m} çelimsiz {i}
der Kümmerling {m} cılız {i}
der Kümmerling {m} sağlıklı gelişmemiş canlı {i}
der Kümmerling {m} sakat {i}
kümmern {itr} gelişememiş olmak {itr}
kümmern {v} ilgilendirmek {v}
kümmern um {allg} aldırış etmek {allg}
kümmern um {allg} bir şeyle meşgul olmak {allg}
kümmern um {allg} önem vermek {allg}
die Kümmernis {f} acı verici {i}
die Kümmernis {f} dert {i}
die Kümmernis {f} elem {i}
die Kümmernis {f} endişe {i}
die Kümmernis {f} gam {i}
die Kümmernis {f} ızdırap {i}
die Kümmernis {f} keder {i}
die Kümmernis {f} tasa {i}
die Kümmernis {f} üzüntü {i}
kummervoll {adj} dertli {s}
kummervoll {adj} endişeli {s}
kummervoll {adj} ıstırap dolu {s}
kummervoll {adj} kederli {s}
kummervoll {adj} üzüntülü {s}
das Kummet {n} at boyunduruğunun atın boynuna geçirilen meşin halkası {i}
das Kummet {n} hamut {i}
der Kumpan {m} arkadaş {i}
der Kumpan {m} dost {i}
der Kumpan {m} hempa {i}
der Kumpan {m} içki arkadaşı {i}
der Kumpan {m} kötü arkadaş {i}
der Kumpan {m} omuzdaş {i}
die Kumpanei {f} arkadaşlar arası çete {i}
die Kumpanei {f} grup {i}
die Kumpanei {f} takım {i}
der Kumpel {m} arkadaş {i}
der Kumpel {m} dost {i}
der Kumpel {m} [Berg]hemşeri {i}
der Kumpel {m} [Berg]iyi arkadaş {i}