DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Atelektase {f} atelektazi {i}
das Atelier {n} atelye {i}
das Atelier {n} atölye {i}
das Atelier {n} imalathane {i}
das Atelier {n} tezgah {i}
das Atelier {n} işlik {i}
der Atem {m} hava {i}
der Atem {m} nefes {i}
der Atem {m} soluk {i}
der Atem {m} solunum {i}
der Atem {m} teneffüs {i}
Atem anhalten {v} nefesini tutmak {fi}
Atem anhalten {v} soluğu tutmak {fi}
Atem beraubend {allg} nefes kesici {allg}
Atem holen {v} nefes almak {fi}
Atem holen {v} soluk almak {fi}
Atem holen {v} solumak {fi}
die Atembeklemmung {f} [Med.]nefes darlığı {i}
atemberaubend {adj} başdöndürücü {s}
atemberaubend {adj} çok heyecanlı {s}
atemberaubend {a} nefes kesici {a}
atemberaubend {adj} soluk kesici {s}
die Atembeschwerde {f} solunum güçlüğü {i}
die Atembeschwerden {pl} [Med.]göğüs darlığı {ç}
die Atembeschwerden {pl} [Med.]nefes darlığı {ç}
die Atembeschwerden {pl} solunum güçlüğü {ç}
Atembeschwerden pl {allg} solunum güçlüğü {allg}
atemerleichternd {a} solunum kolaylaştırıcı {a}
das Atemgeräusch {n} hırıltı {i}
das Atemgeräusch {n} solunum sesi {i}
die Atemgymnastik {f} nefes alma yöntemleri {i}
die Atemgymnastik {f} solunum jimnastiği {i}
die Atemhilfsmuskulatur {f} solunuma yardımcı kaslar {i}
das Atemholen {n} nefes alma {i}
die Atemlähmung {f} solunum felci {i}
die Atemlähmung {f} solunum tutukluğu {i}
atemlos {adj} cansız {s}
atemlos {adj} nefesi kesilmiş bir durumda {s}
atemlos {adj} nefessiz {s}
atemlos {a} soluğu kesilmiş {a}
die Atemlosigkeit {f} nefes darlığı {i}
die Atemlosigkeit {f} solunum kesikliği {i}
die Atemmaske {f} [Med.]oksijen maskesi {i}
die Atemmechanik {f} solunum mekanizması {i}
die Atemnot {f} astım {i}
die Atemnot {f} nefes darlığı {i}
die Atemnot {f} nefes tıkanıklığı {i}
die Atemnot {f} nefes tıkanması {i}
die Atemnot {f} soluk darlığı {i}
die Atemnot {f} solunum güçlüğü {i}
das Atemnotsyndrom {n} [Med.]respiratuar distres sendromu {i}
die Atempause {f} ara {i}
die Atempause {f} istirahat {i}
die Atempause {f} mola {i}
die Atempause {f} soluklanma {i}
die Atempause {f} teneffüs {i}
der Atemregler {m} [Sp]regülatör {i}
die Atemspende {f} [Med.]Suni Tenefüs {i}
der Atemstillstand {m} solunum durması {i}
der Atemstillstand {m} solunumun durması {i}
das Atemtraining {n} solunum egzersizi {i}
der Atemtyp {m} solunum tipi {i}
die Atemübungen {f} solunum egzersizleri {i}
der Atemweg {m} solunum yolu {i}
die Atemwege {pl} [Med.]nefes yolları {ç}
die Atemwege {pl} [Med.]solunum yolları {ç}
die Atemwegserkrankung {f} solunum yolları hastalıkları {i}
die Atemwegserkrankung {f} solunum yolu hastalığı {i}
die Atemwegserkrankung {f} [Med.]solunum sistemi hastalığı {i}
das Atemzentrum {n} beyinde bulunan solunum merkezi {i}
das Atemzentrum {n} solunum merkezi {i}
der Atemzug {m} fırt {i}
der Atemzug {m} nefes {i}
der Atemzug {m} nefes alma {i}
der Atemzug {m} soluk {i}