TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
mola {i} die Atempause {f}
mola {i} die Fahrtunterbrechung {f}
mola {i} der Halt {m}
mola {i} die Lücke {f}
mola {i} die Pause {f}
mola {i} die Rast {f}
mola {i} die Ruhepause {f}
mola {i} der Stillstand {m}
mola {i} der Unterlass {m}
mola {i} die Auszeit {f}
mola {i} der Aufenthalt {m}
mola tesisi {i} der Rastplatz {m}
mola verme {i} der Aufenthalt {m}
mola verme {i} die Ausspannung {f}
mola vermeden {adv} nonstop {adv}
mola vermeden çalışan {s} rastlos {adj}
mola vermek {i} der Absatz {m}
mola vermek {fi} aussetzen {v}
mola vermek {itr} ausspannen {itr}
mola vermek {allg} eine Pause einlegen {allg}
mola vermek {fi} einlegen {v}
mola vermek {itr} pausieren {itr}
mola vermek {itr} rasten {itr}
mola vermek {fi} verpusten {v}
mola vermek {itr} verschnaufen {itr}
mola yeri {i} das Rasthaus {n}
mola yeri {i} der Rastplatz {m}
mola yeri {i} die Raststätte {f}
mola yeri {i} die Station {f}
molar {s} Molar {adj}
molas {i} [yerb]die Molasse {f}
molasız {allg} ohne Aufenthalt {allg}
molasız {a} rastlos {a}
Indirekte Treffer
10 dakika mola {allg} 10 Minuten Rast {allg}
ara mola {i} der Zwischenaufenthalt {m}
film çevirme esnasında verilen mola {i} die Drehpause {f}
kısa mola {i} der Zwischenaufenthalt {m}
küçük bir mola vermek {allg} eine kleine Pause machen {allg}
mola tesisi {i} der Rastplatz {m}
mola verme {i} der Aufenthalt {m}
mola verme {i} die Ausspannung {f}
mola vermeden {adv} nonstop {adv}
mola vermeden çalışan {s} rastlos {adj}
mola vermek {itr} pausieren {itr}
mola vermek {i} der Absatz {m}
mola vermek {fi} einlegen {v}
mola vermek {itr} verschnaufen {itr}
mola vermek {allg} eine Pause einlegen {allg}
mola vermek {fi} verpusten {v}
mola vermek {itr} ausspannen {itr}
mola vermek {itr} rasten {itr}
mola vermek {fi} aussetzen {v}
mola yeri {i} das Rasthaus {n}
mola yeri {i} die Station {f}
mola yeri {i} die Raststätte {f}
mola yeri {i} der Rastplatz {m}
sık sık mola veren {s} saumselig {adj}