DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Trab {m} [Zoo]koşaradım {i}
der Trab {m} [Zoo]tırıs {i}
der Trabant {m} [Astr.] {i}
der Trabant {m} [Astr.]hükümdarın koruması {i}
der Trabant {m} [Astr.]refakatçi {i}
der Trabant {m} [Astr.]uydu {i}
die Trabantenstadt {f} uydukent {i}
traben {itr} [Zoo]acele ile gitmek {itr}
traben {itr} [Zoo]tırıs gitmek {itr}
trabende Inflation {allg} dörtnala enflasyon {allg}
der Traber {m} [Zoo]tırıs koşu atı {i}
der Traberwagen {m} iki tekerlekli at arabası {i}
die Trabrennbahn {f} iki tekerlekli at arabası yarışı pisti {i}
das Trabrennen {n} iki tekerlekli at arabası yarışı {i}
die Trachea {f} nefes borusu {i}
die Trachea {f} trakea {i}
die Trachealkanüle {f} nefes borusu kanalı {i}
die Trachealkanüle {f} trakea {i}
die Trachee {f} [Zoo]nefes borusu {i}
die Trachee {f} [Zoo]soluk borusu {i}
die Trachee {f} [Bot.]trake {i}
die Tracheotomie {f} nefes borusunun cerrahi yöntemle açılması {i}
die Tracheotomie {f} [Med.]trakeotomi {i}
das Trachom {n} trohom {i}
die Tracht {f} elbise {i}
die Tracht {f} giysi {i}
die Tracht {f} hisse {i}
die Tracht {f} kılık {i}
die Tracht {f} kıyafet {i}
die Tracht {f} [Bio]mineral oluşum şekli {i}
die Tracht {f} oran {i}
die Tracht {f} pay {i}
die Tracht {f} üst baş {i}
das Trachten {n} çabalama {i}
das Trachten {n} çalışma {i}
trachten {itr} elde etmeye çalışmak {itr}
trachten {itr} elde etmeye uğraşmak {itr}
trachten {v} gözü olmak {fi}
trachten {v} kastetmek {fi}
der Trachtenanzug {m} yerel erkek giysisi {i}
das Trachtenfest {n} yerel giysilerin de giyildiği yöresel eğlence {i}
trächtig {adj} [Zoo]gebe {s}
trächtig {adj} [Zoo]hamile {s}
trächtig {a} verimli {a}
trächtig {a} zengin {a}
die Trächtigkeit {f} [Zoo]gebelik {i}
die Trächtigkeit {f} [Zoo]hamilelik {i}
der Trachyt {m} [Berg]trakit taşı {i}
der Trackball {m} [EDV]trackball {i}
das Tracken {n} [Handel]izleme {i}
das Tracken {n} [Handel]takip {i}
die Tradition {f} adet {i}
die Tradition {f} anane {i}
die Tradition {f} gelenek {i}
die Tradition {f} görenek {i}
die Tradition {f} örf {i}
der Traditionalismus {m} gelenekçilik {i}
der Traditionalismus {m} görenekçilik {i}
traditionell {adj} adet olmuş {s}
traditionell {a} ananevi {a}
traditionell {adj} geleneksel {s}
traditionell {adj} göreneksel {s}
das Traditionspapier {n} ciro edilebilir senet {i}
trafen {v} gebe olmak {fi}
das Trafo {n} trafo {i}
das Trafo {n} transformatör {i}
der Tragant {m} [Bot.]astragal {i}
der Tragant {m} geven {i}
der Tragant {m} keven {i}
der Tragant {m} kitre {i}
der Tragant {m} tavşancıl tırnağı {i}
der Tragant {m} zamk {i}
der Tragant {m} [Bot.]zamk ağacı {i}
die Tragbahre {f} sedye {i}
die Tragbahre {f} taşıma sedyesi {i}
die Tragbahre {f} teskere {i}
tragbar {adj} çekilebilir {s}
tragbar {a} çekilir {a}
tragbar {adj} katlanılabilir {s}
tragbar {a} katlanılır {a}