DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
sub- {prä} alt {önk}
sub- {prä} aşağı {önk}
subaltern {adj} alt kademede bulunan {s}
subaltern {allg} aşağı derecede bulunan {allg}
subaltern {adj} ast {s}
subaltern {adj} bağımlı {s}
subaltern {allg} madun {allg}
subglazial {adj} [Geol]buz altında bulunan {s}
subjecktiv {a} sübjektif {a}
das Subjekt {n} [Sprachw]adi kimse {i}
das Subjekt {n} [Sprachw]ana ezgi {i}
das Subjekt {n} [Sprachw]birey {i}
das Subjekt {n} [Sprachw]fail {i}
das Subjekt {n} [Sprachw]özne {i}
das Subjekt {n} [Sprachw]sefil kişi {i}
das Subjekt {n} süje {i}
das Subjekt {n} [Mus]tema {i}
subjektiv {adj} [Sprachw]bireye bağlı {s}
subjektiv {adj} [Sprachw]kişilere bağlı {s}
subjektiv {adj} [Sprachw]kişisel {s}
subjektiv {adj} [Sprachw]nesnel {s}
subjektiv {a} öznel {a}
subjektiv {adj} [Sprachw]özneyle ilgili {s}
subjektiv {adj} [Sprachw]sübjektif {s}
subjektiv {adj} tek yanlı {s}
die subjektive Unmöglichkeit {f} sübjektif olanaksızlık {i}
der subjektiver Tatbestand {m} sübjektif tipiklik {i}
das subjektives öffentliches Recht {n} [Jur.]sübjektif kamu hukuku {i}
das subjektives Recht {n} [Jur.]sübjektif hukuk {i}
das subjektives Rechtfertigungselement {n} sübjektif mazeret unsuru {i}
das subjektives Tatbestandsmerkmal {n} sübjektif tipiklik unsuru {i}
das subjektives Unrechtselement {n} sübjektif haksızlık unsuru {i}
der Subjektivismus {m} [Phils]öznelcilik {i}
der Subjektivismus {m} [Phils]sübjektivizm {i}
subjektivistisch {adj} [Phils]öznelci {s}
subjektivistisch {adj} [Phils]sübjektivist {s}
die Subjektivität {f} [Phils]öznellik {i}
die Subjektivität {f} [Phils]sübjektivite {i}
der Subjektsatz {m} [Sprachw]cümlecik biçiminde öznenin bulunduğu cümle {i}
der Subkontinent {m} bir kıtanın büyük bir parçası {i}
die Subkultur {f} altkültür {i}
subkutan {a} deri altı {a}
subkutan {adj} [Bio]deri altına {s}
subkutan {adj} [Bio]deri altında {s}
subkutane Injektion {allg} deri altına iğne yapma {allg}
subkutane Injektion {allg} subkutan enjeksiyonu {allg}
sublim {a} görkemli {a}
sublim {adj} ulu {s}
sublim {adj} ulvi {s}
sublim {adj} yüce {s}
das Sublimat {n} [Chem.]ak sülümen {i}
das Sublimat {n} [Chem.]süblime {i}
die Sublimation {f} [Chem.]süblimleştirme {i}
die Sublimierechtheit {f} süblimasyon haslığı {i}
sublimieren {v} soylulaştırmak {v}
sublimieren {v} [Chem.]süblimleştirmek {v}
sublimieren {v} ululaştırmak {v}
sublimieren {v} yüceltmek {v}
die Sublimierung {f} soylulaştırma {i}
die Sublimierung {f} [Chem.]süblimleştirme {i}
die Sublimierung {f} ululaştırma {i}
die Sublimierung {f} yüceltme {i}
subliminal {adj} [Psych]bilinç dışı {s}
subliminal {a} eşikaltı {a}
die Sublimität {f} incelik {i}
submarin {adj} [Naut.]denizde bulunan {s}
submarin {adj} [Naut.]denizde yaşayan {s}
die Submission {f} [Handel]açık eksiltme yoluyla ihale {i}
der Submittent {m} açık artırmaya giren işadamı {i}
suboptimal {adj} az elverişli {s}
die Subordination {f} [Sprachw]bağımlanma {i}
die Subordination {f} bağımlılık {i}
die Subordination {f} dalkavukluk etme {i}
die Subordination {f} yağcılık etme {i}
die Subordination {f} yaranmaya çalışma {i}
subordinieren {v} bağımlı kılmak {v}
subordinieren {v} tabi kılmak {v}
die Subroutine {f} alt rutin {i}
die Subroutine {f} altyordam {i}
subsidiär {adj} destekleyici {s}