DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Stöberhund {m} av köpeği {i}
stöbern {itr} [Zoo]arayarak avı bulmak {itr}
stöbern {v} köşe bucak aramak {fi}
stöbern {itr} [Met.]rüzgarda uçuşmak {itr}
die Stochastik {f} [mat]olasılıklar hesabı {i}
stochastisch {adj} [Tec]rasgele {s}
der Stocher {m} ateş karıştırma maşası {i}
der Stocher {m} karıştırıcı {i}
stochern {v} eşelemek {v}
stochern {v} karıştırarak aramak {v}
stochern {v} karıştırmak {v}
stochern {v} kurcalamak {fi}
der Stock {m} [Zoo]arı kovanı {i}
der Stock {m} asa {i}
der Stock {m} baston {i}
der Stock {m} bina katı {i}
der Stock {m} çubuk {i}
der Stock {m} dağ kütlesi {i}
der Stock {m} değnek {i}
der Stock {m} harbi {i}
der Stock {m} isteka {i}
der Stock {m} kat {i}
der Stock {m} koltuk değneği {i}
der Stock {m} kütük {i}
der Stock {m} [Geo]masif {i}
der Stock {m} sırık {i}
der Stock {m} sopa {i}
der Stock {m} [Handel]stok {i}
die Stockachselpflanzung {f} kütük dibi dikimi {i}
die Stockachselpflanzung {f} kütük koltuğu dikimi {i}
der Stockausschlag {m} kütük sürgünü {i}
stockbesoffen {adj} fitil gibi sarhoş {s}
stockbesoffen sein {allg} fitil gibi sarhoş olmak {allg}
das Stöckchen {n} küçük baston {i}
das Stöckchen {n} küçük çubuk {i}
das Stöckchen {n} küçük değnek {i}
stockdumm {adj} çok aptal {s}
stockdumm {adj} mankafa {s}
stockdumm {adj} salak {s}
stockdunkel {adj} zifiri karanlık {s}
der Stöckelschuh {m} ince ve yüksek topuklu ayakkabı {i}
stocken {itr} duralamak {itr}
stocken {itr} durmak {itr}
stocken {itr} durup kalmak {itr}
stocken {a} pıhtılaştnak {a}
stockend {a} peltek {a}
stockend {adj} tutuk {s}
stockend reden {allg} dura dura konuşmak {allg}
stockend reden {allg} ık mık ederek konuşmak {allg}
die Stockente {f} ördek {i}
die Stockente {f} yeşilbaş {i}
der Stöcker {m} istavrit {i}
die Stockfäule {f} [Bot.]ağaçlarda gövde altında çürüme {i}
stockfinster {adj} kapkaranlık {s}
stockfinster {adj} zifiri karanlık {s}
der Stockfisch {m} can sıkıcı kişi {i}
der Stockfisch {m} kurutulmuş balık {i}
der Stockfleck {m} küf lekeli {i}
stockfleckig {adj} küf içinde {s}
stockfleckig {adj} küf lekeli {s}
stockig {adj} koyulaşmış {s}
stockig {adj} küf lekeli {s}
stockig {adj} pıhtılaşmış {s}
stockkonservativ {adj} alabildiğine tutucu {s}
die Stockmalve {f} gülfatma {i}
die Stockmalve {f} gülhatmi {i}
die Stockmalve {f} hatmi {i}
die Stockmalve {f} tıbbi ağaç hatmisi {i}
stocknüchtern {adj} tamamen ayık {s}
der Stockpunkt {m} yağ katılaşma noktası {i}
die Stockpuppe {f} değneğe bağlı kukla {i}
die Stockrose {f} gülfatma {i}
die Stockrose {f} gülhatmi {i}
stocksauer {adj} hakarete uğramış {s}
stocksauer {adj} kırgın {s}
stocksauer {adj} kızgın {s}
die Stockschere {f} keski makası {i}
der Stockschirm {m} uzun şemsiye {i}
der Stockschnupfen {m} [Med.]müzmin nezle {i}
der Stockschnupfen {m} [Med.]sürekli nezle {i}