DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Quecke {f} ayrıkkökü {i}
die Quecke {f} [Bot.]ayrıkotu {i}
die Quecke {f} tarla ayrığı {i}
das Quecksilber {n} [Chem.]cıva {i}
das Quecksilber {n} [Chem.]huzursuzluk {i}
das Quecksilber {n} [Chem.]kıpır kıpır olma {i}
das Quecksilber {n} [Chem.]yerinde duramama {i}
das Quecksilber {n} zeybak {i}
das Quecksilberacetat {n} cıva asetat {i}
das Quecksilberbarometer {n} cıvalı barometre {i}
der Quecksilberchlorid {m} cıva klorür {i}
der Quecksilberdampf {m} cıva buharı {i}
die Quecksilberdampflampe {f} cıva buharı lamba {i}
der Quecksilberdruckmesser {m} cıva manometresi {i}
quecksilberig {adj} ele avuca sığmayan {s}
quecksilberig {adj} yerinde duramayan {s}
der Quecksilberkessel {m} cıvalı kazan {i}
der Quecksilberkontakt {m} cıva kontağı {i}
die Quecksilberkontaktlampe {f} cıva kontaklı lamba {i}
die Quecksilberlampe {f} cıva lambası {i}
die Quecksilberluftpumpe {f} cıvalı hava pompası {i}
die Quecksilbersäule {f} hava basıncı ölçüm birimi {i}
der Quecksilberschalter {m} cıvalı şalter {i}
das Quecksilbersulfat {n} cıva sülfat {i}
das Quecksilberthermometer {n} cıvalı termometre {i}
der Quecksilberunterbrecher {m} cıvalı kesici {i}
der Quecksilberunterdruckmesser {m} cıva vakummetresi {i}
der Quell {m} akarsu {i}
der Quell {m} çay {i}
der Quell {m} çeşme {i}
der Quell {m} dere {i}
der Quell {m} kaynak {i}
der Quell {m} kuyu {i}
der Quell {m} pınar {i}
die Quelldatei {f} [EDV]kaynak dosya {i}
die Quelle {f} başlangıç noktası {i}
die Quelle {f} bilgi kaynağı {i}
die Quelle {f} çıkış noktası {i}
die Quelle {f} haber kaynağı {i}
die Quelle {f} ılıca {i}
die Quelle {f} kaplıca {i}
die Quelle {f} kaynak {i}
die Quelle {f} köken {i}
die Quelle {f} mahreç {i}
die Quelle {f} memba {i}
die Quelle {f} menşe {i}
die Quelle {f} pınar {i}
quellen {itr} büyümek {itr}
quellen {v} çıkmak {fi}
quellen {itr} fışkırırcasına çıkmak {itr}
quellen {itr} fışkırmak {itr}
quellen {itr} kabarmak {itr}
quellen {itr} kaynamak {itr}
quellen {itr} şişmek {itr}
quellen {v} şişmesi veya yumuşaması için suya bastırmak {v}
die Quellenangabe {f} kaynakça {i}
die Quellenforschung {f} [Lit.]kaynak araştırması {i}
die Quellenkritik {f} eski eserlerin güvenilirliğini inceleyen bilim dalı {i}
der Quellennachweis {m} kaynakça {i}
die Quellensteuer {f} stopaf {i}
die Quellensteuer {f} [ökon.]stopaj {i}
die Quellenströmung {f} pınar akışı {i}
das Quellenstudium {n} edebi kaynakların incelenmesi {i}
das Quellenstudium {n} tarihi eserlerin incelenmesi {i}
das Quellenwasser {n} kaynak suyu {i}
das Quellenwasser {n} memba suyu {i}
das Quellenwerk {n} tarihi ve edebi kaynaklar külliyatı {i}
quellfest {adj} şişmeye karşı dayanıklı {s}
quellfest {adj} şişmez {s}
die Quellfestappretur {f} şişmezlik apresi {i}
das Quellgebiet {n} akarsu kaynağı bölgesi {i}
das Quellmittel {n} şişirme maddesi {i}
das Quellprogramm {n} kaynak program {i}
die Quellung {f} şiş {i}
die Quellung {f} şişlik {i}
das Quellwasser {n} kaynak suyu {i}
das Quellwasser {n} madensuyu {i}
das Quellwasser {n} memba suyu {i}
der Quellwert {m} şişme değeri {i}
der Quellwert {m} su emme değeri {i}