DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verhalten {v} belirli bir oranda bulunmak {fi}
verhalten {v} belirli oranda olmak {fi}
verhalten {v} davranmak {fi}
verhalten {v} hareket etmek {fi}
verhalten {v} olmak {fi}
verhalten {v} tavır takınmak {fi}
das Verhalten {n} bastırma {i}
das Verhalten {n} belli etmemek {i}
das Verhalten {n} davranış {i}
verhalten {v} davranmak {fi}
das Verhalten {n} gizleme {i}
das Verhalten {n} hareket {i}
das Verhalten {n} hareket etmek {i}
das Verhalten {n} tarz {i}
das Verhalten {n} tavır {i}
das Verhalten {n} tutma {i}
das Verhalten {n} tutum {i}
das Verhalten {n} zapt {i}
das Verhalten {n} zapt etmek {i}
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken {s}
der Verhaltensfehler {m} davranış hatası {i}
der Verhaltensforscher {m} davranışbilimci {i}
die Verhaltensforschung {f} davranış biçimlerini inceleme {i}
die Verhaltensforschung {f} davranış bilimi {i}
verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu gösteren {s}
die Verhaltenshaftung {f} davranış sorumluluğu {i}
die Verhaltensmaßregel {f} davranış kuralı {i}
das Verhaltensmuster {n} davranış şeması {i}
die Verhaltensstörung {f} davranış bozukluğu {i}
die Verhaltenstherapie {f} davranış tedavisi {i}
die Verhaltenstherapie {f} davranış terapisi {i}
die Verhaltenstherapie {f} [Psych]davranışsal terapi {i}
die Verhaltensweise {f} hareket tarzı {i}
das Verhältnis {n} alaka {i}
das Verhältnis {n} aşk ilişkisi {i}
das Verhältnis {n} bağ {i}
das Verhältnis {n} bağıntı {i}
das Verhältnis {n} durumlar {i}
das Verhältnis {n} gereklilikler {i}
das Verhältnis {n} ilgi {i}
das Verhältnis {n} ilinti {i}
das Verhältnis {n} ilişki {i}
das Verhältnis {n} koşul {i}
das Verhältnis {n} münasebet {i}
das Verhältnis {n} nispet {i}
das Verhältnis {n} oran {i}
das Verhältnis {n} şartlar {i}
verhältnismäßig {a} göreceli {a}
verhältnismäßig {a} izafı {a}
verhältnismäßig {a} nisbi {a}
verhältnismäßig {adv} nispeten {adv}
verhältnismäßig {a} nispi {a}
verhältnismäßig {adv} oldukça {adv}
verhältnismäßig {adv} oranla {adv}
verhältnismäßig {a} oranlı {a}
die Verhältnismäßigkeit {f} orantılık {i}
die Verhältnisse {pl} durumlar {ç}
die Verhältnisse {pl} koşullar {ç}
die Verhältnisse {pl} şartlar {ç}
die Verhältniswahl {f} nisbi temsil sistemi yoluyla seçim {i}
die Verhältniswahl {f} [Pol.]nispi temsil sistemli seçim {i}
das Verhältniswahlrecht {n} nisbi temsil sistemi yoluyla seçme hakkı {i}
das Verhältniswahlrecht {n} [Jur.]nispi temsil sistemi {i}
das Verhältniswort {n} [Sprachw]bağımlı edat {i}
das Verhältniswort {n} [Sprachw]bağımlı kelime {i}
das Verhältniswort {n} [Sprachw]bağımlı takı {i}
die Verhaltung {f} erteleme {i}
die Verhaltung {f} geciktirme {i}
die Verhaltung {f} tutma {i}
die Verhaltung {f} yakalama {i}