DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
autark {adj} ekonomik özgürlüğünü kazanmış {s}
autark {a} iktisaden müstakil {a}
autark {a} kendi başına {a}
autark {a} kendi kendine yeten {a}
autark {a} otarşist {a}
autark {adj} parasal açıdan kendi kendine yeten {s}
autark {a} [Handel]ticari olarak bağımsız {a}
autark {adj} bağımsız {s}
autark {adj} ekonomik özgürlüğünü kazamış {s}
autark {adj} müstakil {s}
autark {adj} parasal açıdan kendi kendi yeten {s}
die Autarkie {f} ekonom yeterlik {i}
die Autarkie {f} otarşi {i}
die Autarkie {f} parasal açıdan kendi kendine yetme {i}
die Authentie {f} doğruluk {i}
die Authentie {f} gerçeklilik {i}
die Authentie {f} güvenilirlik {i}
die Authentifikation {f} kimlik doğrulama {i}
authentisch {adj} doğru {s}
authentisch {adj} gerçeği yansıtan {s}
authentisch {adj} gerçek {s}
authentisch {adj} güvenilir {s}
authentisch {allg} mevsuk {allg}
authentisch {adj} orjinal {s}
authentisch {a} otantik {a}
authentisch {a} özgün {a}
authentisch {allg} sağlam {allg}
authentisch {adj} sahih {s}
die authentische Interpretation {f} mevsuk yorum {i}
die authentische Interpretation {f} sağlam yorum {i}
authentisieren {v} doğruluğunu onaylamak {v}
die Authentizität {f} doğruluk {i}
die Authentizität {f} gerçeklik {i}
die Authentizität {f} güvenilirlik {i}
die Authentizität {f} resmiyet {i}
die Authentizität {f} sahihlik {i}
der Autismus {m} [Psych]içekapanış {i}
der Autismus {m} [Psych]içekapanışçılık {i}
der Autismus {m} içeyöneliklik {i}
der Autismus {m} [Psych]otizm {i}
autistisch {adj} [Psych]içekapanık {s}
autistisch {adj} [Psych]otistik {s}
das autistische Kind {n} [Psych]otistik çocuk {i}
das Auto {n} [Verk.]araba {i}
das Auto {n} [Auto]oto {i}
das Auto {n} otomobil {i}
Auto fahren {v} araba kullanmak {fi}
Auto fahren {v} otomobil sürmek {fi}
auto- {prä} kendi- {önk}
auto- {prä} [Sprachw]oto- {önk}
die Autoapotheke {f} [Auto]ilkyardım çantası {i}
die Autoapotheke {f} [Auto]otomobildeki ilk yardım çantası {i}
der Autoatlas {m} karayolları haritası {i}
die Autobahn {f} otoban {i}
die Autobahn {f} otoyol {i}
die Autobahnabfahrt {f} otoyol çıkışı {i}
der Autobahnabzweig {m} [Verk.]Otoyol çıkışı {i}
die Autobahnauffahrt {f} otoyol girişi {i}
die Autobahnausfahrt {f} otoyol çıkışı {i}
das Autobahndreieck {n} otoyol üçgeni {i}
die Autobahngebühr {f} otoyol ücreti {i}
das Autobahnkreuz {n} dört yönlü otoyol kavşağı {i}
das Autobahnkreuz {n} dörtyol ağzı {i}
die Autobahnmaut {f} otoban ücreti {i}
die Autobahnmaut {f} otoyol ücreti {i}
die Autobahnraststätte {f} [Auto]otoyol dinlenme tesisi {i}
der Autobahnzubringer {m} [Auto]otoyol bağlantısı {i}
die Autobank {f} otobank {i}
die Autobiografie {f} otobiyografi {i}
die Autobiografie {f} yaşam öyküsü {i}
autobiografsch {adj} otobiyografik {s}
die Autobombe {f} araba bombası {i}
der Autobus {m} otobüs {i}
der Autobusfahrer {m} otobüs şoförü {i}
die Autobushaltestelle {f} otobüs durağı {i}
der Autochthoner {m} bir yörenin asil mensubu {i}
der Autochthoner {m} köklü {i}
der Autochthoner {m} yerli {i}
der Autodidakt {m} kendi kendine öğrenmiş {i}
der Autodidakt {m} otodidakt {i}