TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sırrı açıklama {i} der Geheimnisverrat {m}
sırrı açıklama {i} die Preisgabe {f}
sırrı açıklamak {fi} preisgeben {v}
sırrı açmak {fi} anvertrauen {v}
sırrı açmak {allg} Geheimnis anvertrauen {allg}
Indirekte Treffer
banka sırrı {i} das Bankgeheimnis {n}
bankacılık sırrı {i} das Bankgeheimnis {n}
bir sırrı açıklama {i} der Verrat {m}
bir sırrı açıklamak {fi} ausschwatzen {v}
bir sırrı açmak {allg} mit einem Geheimnis herausrücken {allg}
bir sırrı çözme {i} die Enträtselung {f}
bir sırrı çözmek {v} enträtseln {v}
bir sırrı herkese yaymak {fi} an die große Glocke hängen {v}
bir sırrı istemeden ağzından kaçırmak {fi} verplappern {v}
bir sırrı ortaya çıkarmak {allg} ein Geheimnis aufdecken {allg}
bir sırrı ortaya çıkarmak {v} entschleiern {v}
bir sırrı) çözmek {fi} herauskriegen {v}
boşboğazlık ederek sırrı ağzından kaçırmak {fi} verplappern {v}
devlet sırrı {i} das Amtsgeheimnis {n}
devlet sırrı {i} das Staatsgeheimnis {n}
gizli bir sırrı herkese anlatmak {fi} hinausposaunen {v}
görev sırrı {i} das Dienstgeheimnis {n}
görev sırrı {i} das Amtsgeheimnis {n}
haberleşme sırrı {i} das Korrespondenzgeheimnis {n}
haberleşme sırrı {i} das Postgeheimnis {n}
imalat sırrı {i} das Fabrikationsgeheimnis {n}
sırrı {i} das Geschäftsgeheimnis {n}
sırrı {i} das Dienstgeheimnis {n}
memurluk sırrı {i} das Dienstgeheimnis {n}
meslek sırrı {i} die Schweigepflicht {f}
meslek sırrı {i} das Geschäftsgeheimnis {n}
meslek sırrı {i} das Berufsgeheimnis {n}
muhaberat sırrı {i} das Postgeheimnis {n}
posta sırrı {i} das Briefgeheimnis {n}
sırrı açıklama {i} die Preisgabe {f}
sırrı açıklama {i} der Geheimnisverrat {m}
sırrı açıklamak {fi} preisgeben {v}
ticaret sırrı {i} [tic]das Geschäftsgeheimnis {n}
vergi sırrı {i} das Steuergeheimnis {n}