TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
oluşma {i} die Bildung {f}
oluşma {i} die Entstehung {f}
oluşma {allg} Entwicklung zur Vollkommenheit {allg}
oluşma {i} die Formation {f}
oluşma {i} das Werden {n}
oluşmak {fi} Aufkommen {v}
oluşmak {fi} auflodern {v}
oluşmak {fi} auftreten {v}
oluşmak {fi} ausschlagen {v}
oluşmak {itr} basieren {itr}
oluşmak {fi} bestehen aus... {v}
oluşmak {itr} durchbrechen {itr}
oluşmak {itr} entspringen {itr}
oluşmak {itr} entstehen {itr}
oluşmak {itr} erwachsen {itr}
oluşmak {itr} fließen {itr}
oluşmak {itr} passieren {itr}
oluşmak {fi} bilden {v}
oluşmak {fi} entwickeln {v}
oluşmak {fi} ereignen {v}
oluşmak {allg} formen {allg}
oluşmak {allg} herauskristallisieren {allg}
oluşmak {fi} rekrutieren {v}
oluşmak {allg} rekrutieren aus {allg}
oluşmak {itr} verlaufen {itr}
oluşmak {fi} zusammenbrauen {v}
oluşmak {fi} zusammensetzen {v}
oluşmak {fi} zusammensetzen aus {v}
oluşmak {fi} zusammenziehen {v}
oluşmak {fi} vorfallen {v}
oluşmak {itr} werden {itr}
oluşmak {allg} zum Ausbruch kommen {allg}
oluşmak {fi} zustande kommen {v}
oluşmak {allg} zutage kommen {allg}
oluşmak {fi} bestehen (in) {v}
oluşmak {fi} herausbilden {v}
oluşmamış {s} unfertig {adj}
oluşmasına seyirci kalmak {fi} zusehen {v}
oluşmasında etken olmak {itr} verursachen {itr}
oluşmasını sağlamak {v} initiieren {v}
oluşmasını sağlamak {fi} zusehen {v}
oluşmasını sağlamak {adv} zustande bringen {adv}
oluşmaya başlamak {allg} feste Formen annehmen {allg}
oluşmaya başlamak {itr} keimen {itr}
Indirekte Treffer
aniden oluşma {i} der Ausbruch {m}
aynı anda oluşma {i} der Zusammenfall {m}
biyoloji ve teknik bileşiminden oluşma {i} die Bionik {f}
çift yumurtadan oluşma {s} zweieiig {adj}
düzenli aralıklarla oluşma sistemi {i} [müz]der Takt {m}
gereksiz şeylerden oluşma eser {i} die Klitterung {f}
kemikten oluşma {adv} knöchern {adv}
yeniden oluşma {i} [hek]das Rezidiv {n}
yeniden oluşma {i} [biy]die Regeneration {f}