TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kuralları çiğneme {i} die Missetat {f}
kuralları çiğneme {i} der Verstoß {m}
kuralları çiğnemek {fi} entgegenhandeln {v}
kuralları gevşetmek {fi} auflockern {v}
kurallarına göre etkili olma {i} die Eigengesetzlichkeit {f}
Indirekte Treffer
ahlak kuralları {i} das Sittengesetz {n}
ahlaki kuralları hiçe saymak {itr} versacken {itr}
bilançolama kuralları {ç} die Bilanzierungsregeln {pl}
bir döneme ait ahlaki kuralları ve yaşama tarzını açıklayan roman {i} der Sittenroman {m}
borsa kuralları {ç} [tic]die Börsentheorien {pl}
değerlendirme kuralları {ç} die Bewertungsregeln {pl}
devlet kuralları koyma makamı {i} [anat]das Organ {n}
dil kuralları {ç} die Sprachregeln {pl}
ev kuralları {i} die Hausordnung {f}
görgü kuralları {ç} die Manieren {pl}
görgü kuralları {i} die Lebensart {f}
görgü kuralları {ç} die Anstandsformen {pl}
görgü kuralları {i} das Sittengesetz {n}
görgü kuralları {ç} die Mores {pl}
gümrük kuralları {ç} die Zollvorschriften {pl}
hakkaniyet kuralları {ç} die Billigkeitsgründe {pl}
kanunlar ihtilafı kuralları {i} die Kollisionsnorm {f}
kendi kuralları olma {i} die Eigengesetzlichkeit {f}
kuralları çiğneme {i} der Verstoß {m}
kuralları çiğneme {i} die Missetat {f}
kuralları çiğnemek {fi} entgegenhandeln {v}
kuralları gevşetmek {fi} auflockern {v}
şeref kuralları {i} der Ehrenkodex {m}
tarikat kuralları {i} die Ordensregel {f}
tarikata ait yaşam kuralları {i} die Ordensregel {f}
ticaret kuralları {ç} [tic]die Handelsregeln {pl}
ticari çalışma kuralları {i} [tic]die Allgemeine Geschäftsbedingung {f}
toplumsal davranış kuralları {i} der Kodex {m}
trafik kuralları {i} die Verkehrsvorschrift {f}
trafik kuralları {i} die Verkehrsregel {f}
uluslararası ticaret kuralları {allg} [pol]internationale Handelsregeln {allg}