DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Progenie {f} [Med.]alt çenenin üst çeneye oranla daha öne çıkık olması {i}
die Prognose {f} bir hastalığın seyrini önceden bilmek {i}
die Prognose {f} kestirme {i}
die Prognose {f} olabilecek sonuçları önceden söyleme {i}
die Prognose {f} öngörü {i}
die Prognose {f} oranlama {i}
die Prognose {f} prognoz {i}
die Prognose {f} tahmin {i}
die Prognose {f} tahmin etme {i}
die Prognostik {f} tahmin bilgisi {i}
das Prognostikon {n} [Med.]ön belirti {i}
das Prognostikum {n} [Med.]ön belirti {i}
prognostisch {adj} belirti {s}
prognostisch {adj} kehanet {s}
prognostisch {adj} alâmet {s}
das Programm {n} amaç {i}
das Programm {n} çalışma planı {i}
das Programm {n} çalışma programı {i}
das Programm {n} izlence {i}
das Programm {n} malları {i}
das Programm {n} program {i}
das Programm {n} program dergisi {i}
das Programm {n} satış {i}
das Programm {n} [EDV]yazılı komutlar dizisi {i}
der Programmablauf {m} program akışı {i}
der Programmablaufplan {m} akış çizeneği {i}
der Programmablaufplan {m} akış şeması {i}
die Programmänderung {f} program değişikliği {i}
der Programmanzeiger {m} program akışı {i}
der Programmanzeiger {m} program tablosu {i}
programmatisch {adj} amaç belirleyici {s}
programmatisch {adj} programa bağlı {s}
programmatisch {adj} programa uygun {s}
programmatisch {adj} programdan sapmadan {s}
programmatisch {adj} yön gösterici {s}
die Programmausführung {f} programı başlatma {i}
die Programmbibliothek {f} program kitaplığı {i}
die Programmbibliothek {f} program kütüphanesi {i}
die Programmerprobung {f} programlı denetim {i}
der Programmfehler {m} program hatası {i}
programmgemäß {adj} önceden planlandığı gibi {s}
programmgemäß {adj} programa bağlı şekilde {s}
programmgemäß {adj} programa uygun olarak {s}
der Programmgenerator {m} program üreteci {i}
programmgesteuert {adj} program kumandalı {s}
das Programmheft {n} program dergisi {i}
der Programmhinweis {m} gelecek program {i}
der Programmhinweis {m} tanıtı programı {i}
programmierbar {adj} programlanabilir {s}
programmierbarer Lesespeicher {allg} [EDV]programlanabilir salt okunur bellek {allg}
programmieren {v} [EDV]program yapmak {v}
programmieren {v} programa bağlamak {v}
das Programmieren {n} programlama {i}
programmieren {v} programlamak {v}
der Programmierer {m} [EDV]programcı {i}
die Programmiererin {f} programcı {i}
die Programmiersprache {f} [EDV]program dili {i}
programmiert {adj} programlanmış {s}
programmiert {adj} programlı {s}
programmierte Prüfung {allg} programlı denetim {allg}
programmierte Tastatur {allg} programlı klavye {allg}
programmierter Unterricht {allg} programlanmış öğretim {allg}
die Programmierung {f} program haline getirme {i}
die Programmierung {f} [EDV]programlama {i}
programmmäßig {adj} programa göre {s}
programmmäßig {adj} programa uygun olarak {s}
programmmäßig {adj} programlı {s}
die Programmmusik {f} program müziği {i}
die Programmothek {f} program kitaplığı {i}
die Programmothek {f} program kütüphanesi {i}
der Programmpunkt {m} programın maddesi {i}
der Programmschritt {m} program adımı {i}
der Programmschrittzähler {m} program sayacı {i}
der Programmspeicher {m} program belleği {i}
die Programmsprache {f} programlama dili {i}
die Programmsteuerung {f} [EDV]program kumandası {i}
der Programmteil {m} yordam {i}
die Programmusik {f} [Mus]müzikal olmayan sesleri yansıtan müzik türü {i}
die Programmverwaltung {f} program yönetimi {i}
die Programmvorschau {f} gelecek programların tanıtılması {i}