DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Konjunktur {f} [Handel]konjonktür {i}
die Konjunktur {f} [Handel]piyasa dalgalanması {i}
Konjunktur ankurbeln {allg} konjonktürü pompalamak {allg}
Konjunktur bedingt {adj} devresel {s}
Konjunktur bedingt {adj} konjonktüre bağlı {s}
Konjunktur beleben {allg} konjonktürü canlandırmak {allg}
Konjunktur dämpfen {allg} konjonktürü frenlemek {allg}
Konjunktur zügeln {allg} konjonktürü frenlemek {allg}
konjunkturabhängig {a} devresel {a}
konjunkturabhängig {a} konjonktüre bağlı {a}
konjunkturabhängig {a} konjonktürel {a}
die Konjunkturabkühlung {f} konjonktürün soğuması {i}
der Konjunkturablauf {m} devresel süreç {i}
der Konjunkturablauf {m} ekonomik süreç {i}
die Konjunkturabschwächung {f} konjonktürün zayıflaması {i}
die Konjunkturabschwächung {f} resesyon {i}
der Konjunkturabschwung {m} konjonktürün zayıflaması {i}
der Konjunkturabschwung {m} resesyon {i}
konjunkturanfällig {a} devresel değişiklere karşı hassas {a}
die Konjunkturankurbelung {f} ekonomik körükleme {i}
die Konjunkturankurbelung {f} konjonktürü pompalama {i}
der Konjunkturanreiz {m} ekonomik güdüleme {i}
der Konjunkturanreiz {m} konjonktürü güdülen {i}
der Konjunkturanstieg {m} konjonktür barometrenin yükselmesi {i}
der Konjunkturaufschwung {m} devresel genişleme {i}
der Konjunkturauftrieb {m} devresel patlama {i}
der Konjunkturauftrieb {m} ekonomik patlama {i}
der Konjunkturauftrieb {m} konjonktür patlaması {i}
der Konjunkturausgleich {m} devresel denkleştirme {i}
der Konjunkturausgleich {m} ekonomik denge {i}
der Konjunkturausgleich {m} konjonktürü denkleştirme {i}
die Konjunkturausgleichsrücklage {f} devresel denkleştirme ihtiyatı {i}
die Konjunkturaussichten {pl} ekonomik beklentiler {ç}
die Konjunkturausweitung {f} devresel genişleme {i}
die Konjunkturbaisse {f} depresyon {i}
die Konjunkturbaisse {f} devresel taban {i}
das Konjunkturbarometer {n} ekonomik barometre {i}
das Konjunkturbarometer {n} [Handel]ekonomik gelişmelerin grafiklerle gösterilmesi {i}
konjunkturbedingt {a} devresel {a}
konjunkturbedingt {a} konjonktüre bağlı {a}
konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit {allg} devresel işsizlik {allg}
konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit {allg} devrevi işsizlik {allg}
konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit {allg} konjonktüre bağlı işsizlik {allg}
die Konjunkturbedingungen {pl} ekonomik koşullar {ç}
die Konjunkturbedingungen {pl} ekonomik ortam {ç}
die Konjunkturbelebung {f} devresel canlanma {i}
die Konjunkturbelebung {f} ekonomik canlanma {i}
der Konjunkturbeobachter {m} ekonomik gözlemci {i}
der Konjunkturbericht {m} ekonomik rapor {i}
die Konjunkturbewegungen {pl} konjonktür hareketleri {ç}
das Konjunkturbild {n} [Handel]piyasa durumu {i}
das Konjunkturbild {n} [Handel]piyasa hareket göstergesi {i}
die Konjunkturdaten {pl} ekonomik veriler {ç}
die Konjunkturdaten {pl} konjonktür verileri {ç}
die Konjunkturdiagnose {f} [Handel]ekonomik gelişme analizi {i}
der Konjunktureinbruch {m} [Handel]ekonomik faaliyetin yavaşlaması {i}
konjunkturell {a} devresel {a}
konjunkturell {adj} ekonomik gelişmeye bağlı {s}
konjunkturell {adj} konjonktürel {s}
die konjunkturelle Abkühlung {f} devresel soğukluk {i}
die konjunkturelle Abkühlung {f} devresel soğuma {i}
die konjunkturelle Abkühlung {f} konjonktürel soğukluk {i}
die konjunkturelle Abkühlung {f} konjonktürel soğuma {i}
konjunkturelle Abschwächung {allg} konjonktürel zayıflama {allg}
konjunkturelle Aktivität {allg} konjonktürel faaliyet {allg}
konjunkturelle Arbeitslosigkeit {allg} devresel işsizlik {allg}
konjunkturelle Arbeitslosigkeit {allg} devrevi işsizlik {allg}
die konjunkturelle Dämpfung {f} ekonomik gevşeme {i}
die konjunkturelle Dämpfung {f} resesyon {i}
konjunkturelle Entwicklung {allg} devresel gelişme {allg}
konjunkturelle Erholung {allg} konjonktürel toparlanma {allg}
konjunkturelle Gegensteuerung {allg} devresel ters güdüm {allg}
konjunkturelle Lage {allg} ekonomik durum {allg}
konjunktureller Aufschwung {allg} devresel canlanma {allg}
konjunktureller Aufschwung {allg} konjonktürel canlanma {allg}
konjunkturelles Klima {allg} ekonomik ortam {allg}
die Konjunkturentwicklung {f} [Handel]ekonomik eğilim {i}
der Konjunkturexperte {m} ekonomi uzman {i}
der Konjunkturfaktor {m} [Handel]ekonomiyi etkileyici faktör {i}
die Konjunkturflaute {f} devresel durgunluk {i}
Indirekte Treffer
die Abkühlung der Konjunktur {f} konjonktürün soğuması {i}
die Ankurbelung der Konjunktur {allg} konjonktürü pompalama {allg}
flaue Konjunktur {allg} durgun konjonktür {allg}
florierende Konjunktur {allg} yüksek konjonktür {allg}
florierende Konjunktur {allg} devresel patlama {allg}
Konjunktur ankurbeln {allg} konjonktürü pompalamak {allg}
Konjunktur bedingt {adj} konjonktüre bağlı {s}
Konjunktur bedingt {adj} devresel {s}
Konjunktur beleben {allg} konjonktürü canlandırmak {allg}
Konjunktur dämpfen {allg} konjonktürü frenlemek {allg}
Konjunktur zügeln {allg} konjonktürü frenlemek {allg}
nachlassende Konjunktur {allg} devresel gerileme {allg}
rückläufige Konjunktur {allg} devresel gerileme {allg}
sinkende Konjunktur {allg} [Handel]alçalan konjonktür {allg}
steigende Konjunktur {allg} [Handel]yükselen konjonktür {allg}
überhitzte Konjunktur {allg} aşırı kızmış ekonomi {allg}
vorübergehende Konjunktur {allg} geçici konjonktür {allg}