DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
klicken {v} çat etmek {fi}
klicken {itr} klik sesi çıkarmak {itr}
klicken {itr} kliklemek {itr}
klicken hören {allg} klik sesini duymak {allg}
der Klicker {m} oyun bilyesi {i}
der Klicker {m} zıpzıp {i}
klickern {itr} bilye oynamak {itr}
der Klient {m} bir avukatı vekil seçen kimse {i}
der Klient {m} bir avukatın müşterisi {i}
der Klient {m} müşteri {i}
der Klient {m} müvekkil {i}
die Klientel {pl} müşteriler {ç}
die Klientel {pl} müvekkiller {ç}
die Klientin {f} müvekkil {i}
klieren {itr} çirkin {itr}
klieren {itr} kötü {itr}
das Kliff {n} sarp kayalık {i}
das Kliff {n} uçurum {i}
das Klima {n} atmosfer {i}
das Klima {n} hava {i}
das Klima {n} iklim {i}
das Klima {n} ortam {i}
die Klimaänderung {f} iklim değişimi {i}
die Klimaanlage {f} havalandırma tertibatı {i}
die Klimaanlage {f} iklimleme cihazı {i}
die Klimaanlage {f} klima {i}
die Klimaanlage {f} klima cihazı {i}
die Klimabedingungen {f} [Geo]iklim koşulları {i}
die Klimakammer {f} kapalı ısı deney odası {i}
die Klimakarte {f} meteorolojik harita {i}
die Klimakatastrophe {f} çevre kirlenmesi sonucu iklimin değişmesi felaketi {i}
die Klimakatastrophe {f} [Ökol.]iklim felaketi {i}
die Klimakonferenz {f} iklim konferansı {i}
das Klimakterium {n} adetten kesilme {i}
das Klimakterium {n} adetten kesilme yılları {i}
das Klimakterium {n} kadınlarda adetten kesilme yılları {i}
das Klimakterium {n} klimakteryum {i}
das Klimakterium {n} kriz dönemi {i}
das Klimakterium {n} menopoz dönemi {i}
das Klimakterium {n} yaşdönümü {i}
die Klimaschwankungen {pl} ani iklim değişimi {ç}
die Klimatechnik {f} klima tekniği {i}
klimatisch {adj} iklim {s}
klimatisch {adj} iklimle ilgili {s}
klimatisch {adj} iklimsel {s}
klimatische Veränderung {allg} iklim değişikliği {allg}
klimatisieren {v} havalandırmak {fi}
klimatisieren {itr} iklimlemek {itr}
klimatisieren {itr} klima cihazı ile bir odanın sıcaklığını ayarlamak {itr}
klimatisiert {adj} klimalı {s}
klimatisiert {adj} klimatize {s}
die Klimatisierung {f} iklimlendirme {i}
die Klimatologie {f} iklimbilim {i}
die Klimatologie {f} klimatoloji {i}
klimatologisch {adj} iklimsel {s}
klimatologisch {adj} klimatolojik {s}
die Klimaveränderung {f} iklim değişikliği {i}
der Klimawandel {m} [Met.]iklim değişimi {i}
der Klimawandel {m} [Met.]iklim değişikliği {i}
der Klimawechsel {m} hava değişimi {i}
der Klimawechsel {m} iklim değişikliği {i}
die Klimax {f} [Med.]hastalıkta kritik an {i}
die Klimax {f} yükselen ifade {i}
die Klimax {f} zirve {i}
der Klimbim {m} ağız kalabalığı {i}
der Klimbim {m} gürültü patırtı {i}
der Klimbim {m} şarlatanlık {i}
klimmen {itr} tırmanmak {itr}
klimmen {itr} tutunarak ve asılarak yüksek bir yere çıkmak {itr}
der Klimmzug {m} [Sp]barfiks {i}
der Klimmzug {m} [Sp]kol gücü ile kendini demirin üstüne çekme {i}
die Klimperei {f} zımbırtı {i}
der Klimperer {m} kötü sesler çıkartan {i}
der Klimperer {m} müzik aletini kötü çalan {i}
der Klimperkasten {m} kötü piyano {i}
klimpern {itr} çınlamak {itr}
klimpern {itr} çınlatmak {itr}
klimpern {v} tıngırdamak {fi}
klimpern {itr} tıngırdatmak {itr}
klimpern {itr} tınlatmak {itr}