DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
edel {adj} alicenap {s}
edel {adj} asil {s}
edel {adj} asilzade {s}
edel {adj} cins {s}
edel {adj} değerli {s}
edel {adj} kerim {s}
edel {adj} kibar {s}
edel {adj} kıymetli {s}
edel {adj} mükemmel {s}
edel {adj} nazik {s}
edel {adj} necip {s}
edel {adj} nefis {s}
edel {adj} [Zoo]safkan {s}
edel {a} soy {a}
edel {adj} soylu {s}
edel {adj} yardımsever {s}
der Edel-Gamander {m} dalak otu {i}
der Edel-Gamander {m} duvar sedefi {i}
der Edel-Gamander {m} kurtluca {i}
die Edeldame {f} asilzade hanım {i}
die Edeldame {f} nedime {i}
die Edeldame {f} saraylı hanım {i}
edeldenkend {adj} alicenap {s}
edeldenkend {adj} hayırsever {s}
edeldenkend {adj} iyi kalpli {s}
der Edelfalke {m} [Zoo]şahbaz {i}
der Edelfalter {m} derebeyi {i}
der Edelfalter {m} şövalye {i}
der Edelfasan {m} [Zoo]sülün {i}
die Edelfäule {f} şaraplık üzümlerin kaliteli şarap elde edilmesi amacıyla çürümeye bırakılması {i}
der Edelfestsitz {m} çok sıkıca basılmış koltuk veya yatak {i}
die Edelfrau {f} evli soylu kadın {i}
die Edelgarbe {f} [Bot.]saltanatlı civanperçemi {i}
das Edelgas {n} [Chem.]asil gaz {i}
das Edelgas {n} [Chem.]kimyasal bileşik oluşturmayan gaz {i}
edelgeboren {adj} asil {s}
edelgeboren {adj} doğuştan asilzade {s}
edelgeboren {adj} soylu {s}
edelgesinnt {adj} alicenap {s}
edelgesinnt {adj} hayırsever {s}
edelgesinnt {adj} iyi kalpli {s}
der Edelhirsch {m} [Zoo]kızılgeyik {i}
der Edelholz {m} ince yapılı oyma tahtası {i}
der Edelholz {m} kaplama tahtası {i}
der Edeling {m} asilzade {i}
der Edeling {m} soylu kişi {i}
die Edelkastanie {f} [Bot.]kestane ağacı {i}
der Edelknabe {m} oğlanı {i}
der Edelknappe {m} savaşta başarılı olmuş genç delikanlı {i}
die Edelkoralle {f} kaliteli mercan {i}
die Edelkoralle {f} mercan {i}
die Edelleute {pl} asilzadeler {ç}
der Edelmann {m} asilzade {i}
der Edelmann {m} iyi kalpli kişi {i}
der Edelmann {m} soylu kişi {i}
edelmännisch {adj} asilzade gibi {s}
edelmännisch {adj} soylu birisine yakışır şekilde {s}
der Edelmarder {m} [Zoo]ağaç sansarı {i}
das Edelmetall {n} asil maden {i}
das Edelmetall {n} değerli maden {i}
das Edelmetall {n} soy maden {i}
die Edelmetallbörse {f} değerli maden borsası {i}
der Edelmetallhandel {m} [Handel]değerli maden ticareti {i}
der Edelmetallmarkt {m} değerli maden piyasası {i}
der Edelmut {m} alicenaplık {i}
der Edelmut {m} büyüklük {i}
der Edelmut {m} düşüncelilik {i}
der Edelmut {m} iyilikseverlik {i}
edelmütig {adj} alicenap {s}
edelmütig {adj} düşünceli {s}
edelmütig {adj} iyiliksever {s}
edelmütig {adj} ulu {s}
der Edelputz {m} [Arc]mozaik sıva {i}
die Edelraute {f} [Bot.]miskotu {i}
die Edelraute {f} [Bot.]yavşanotu {i}
die Edelreife {f} şaraplık üzümlerin kaliteli şarap yapımı amacıyla çürümeye bırakılması {i}
der Edelreiher {m} [Zoo]akbalıkçıl {i}
der Edelreis {m} aşı kalemi {i}
der Edelreis {m} aşılama kalemi {i}
der Edelrost {m} [Chem.]patina {i}